Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 16.11.2020 16:56

Hallituksen päätökset 16.11: Hallitus esittää valtuustolle Naistenklinikan A-osan peruskorjausta

Asiasanat:
  • hallitus

Hallitus sai katsauksen Apotin käyttöönotosta ja keskusteli laajasti haastavasta taloustilanteesta.

Naistenklinikan A-osan peruskorjaus etenee valtuustoon  

Hallitus hyväksyi Naistenklinikan A-osan peruskorjauksen hankesuunnitelman ja esittää valtuustolle peruskorjauksen käynnistämistä keväällä 2022 enimmäishintaan 32 miljoonaa euroa. Valtuuston päätöksen lisäksi investointi edellyttää Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan. Peruskorjaus on suunniteltu valmistuvaksi vuonna 2024. 

Vuonna 1934 rakennettua Naistenklinikkaa on korjattu vuosien mittaan osa kerrallaan. 

Lisätietoja:  

Investointijohtaja Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi

Apotin käyttöönotto sujunut suunnitellusti 

Kehittämisjohtaja Visa Honkanen kertoi hallitukselle Apotti asiakasja potilastietojärjestelmän käyttöönotosta ja sen etenemisestä. Apotti otettiin lokakuun lopussa käyttöön laajasti Meilahden sairaala-alueella, Töölön sairaalassa ja useissa muissa HUSin sairaaloissa. Uusia käyttäjiä tuli mukaan 10 000, eli nyt kaikki HUSin sairaalat ja yli 20000 potilaita hoitavaa työntekijää käyttävät samaa Apotti-järjestelmää. 

Viimeinen laaja ja kansainvälisestikin merkittävä käyttöönotto on haastavuudestaan huolimatta sujunut odotetusti. Potilasturvallisuutta, joka on aina sairaanhoidoprioriteetti, on seurattu koko käyttöönoton ajan tiiviisti. Tekniset haasteet ovat aiheuttaneet paikoittain merkittävää lisätyötä, mutta niiden ratkaisu on edennyt pääsääntöisesti hyvin 

Käyttökokemuksesta ei ole vielä HUS-tasoista kokonaiskuvaa. Uuden järjestelmän opettelu vaatii käyttäjiltä luonnollisesti aikaa ja oppimiskäyrä vaihtelee yksiköittäin ja yksilöittäin. Samalla koko HUS siirtyi uuteen tapaan käsitellä lähetteitä vain Apotti-järjestelmässä. Lähetteiden käsittelyprosessissa on paljon opeteltavaa, ja siinä on myös tunnistettu useita kehitettäviä kohtia, joita asiantuntijatyöryhmä edistää.  

Apotti on HUSin historian suurin yksittäinen toiminnan muutos- ja kehittämishanke, jolla tavoitellaan merkittäviä toiminnallisia ja laadullisia hyötyjä. 

Lisätietoja: 

Kehittämisjohtaja Visa Honkanen, visa.honkanen(at)hus.fi ja www.hus.fi/apotti 

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma 

Hallitus kävi läpi vuoden 2021 talousarvion valmistelutilanteen talousjohtaja Jari Finnilän esittelystä sekä keskusteli laajasti talouden tilasta ja lähivuosista. Varsinainen talousarviokäsittely on hallituksen seuraavassa kokouksessa 30.11.2020 

Lisätietoja: 
Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi 

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle 

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään 25 938 000 euron suuruisen kuntayhtymän omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä 60 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä 

Rahoitusjärjestely toteutetaan kuntayritystodistusohjelmalla. Vakuudellinen kuntayritystodistusohjelma tarvitaan koronaviruspandemiasta johtuvien rahoituksen saatavuushaasteiden vuoksi ja lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi.  

Lisätietoja:  

Vs. hallintojohtaja Jaana Vento, jaana.vento(at)hus.fi 

 

Pöytäkirja ja kaikki päätökset