Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 15.2.2021 14.43

Hallituksen päätökset 15.2: Laakson yhteissairaala etenee, edellyttää psykiatrian toimintojen yhdistämistä

Asiasanat:
  • hallitus

Patologian ja kuvantamisen yhteistyö KYS ervan kanssa syvenee. Vastuullisuusohjelma vuosille 2021–22 hyväksyttiin. 

Laakson yhteissairaalalle perustetaan kiinteistöosakeyhtiö 


Hallitus hyväksyi Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelmaan liittyvän Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, ruotsiksi Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal, -nimisen yhtiön perustamisen. Yhtiö perustetaan yhtäläisin osuuksin Helsingin kaupungin kanssa, jolloin HUSin osuus yhtiön merkintähinnasta on puolet eli 3 miljoonaa euroa. 
Yhteissairaala sisältää tilat HUSin ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoidolle sekä noin puolelle Helsingin sairaalan tarvitsemista sairaansijoista. Laakson alueelle rakennetaan kolme uutta sairaalarakennusta ja uusi huoltorakennus. Lisäksi peruskorjataan kolme vanha sairaalarakennusta. Kustannusten määrän on arvioitu olevan 838 miljoonaa euroa. 


Hankkeen edellytyksenä on HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatrian toimintojen yhdistäminen siten, että psykiatrian toiminnot Laakson yhteissairaalassa toimivat yhden johdon alaisuudessa. 


Osana sairaalahanketta hallitus hyväksyi myös Meilahden sairaala-alueen ja Laakson yhteissairaalan välille tulevan 800 metriä pitkän logistiikkatunnelin rakentamisen. Tunnelia voidaan käyttää potilassiirroissa kampusten välillä, samoin joissakin materiaalikuljetuksissa. Lisäksi yhteydellä arvioidaan olevan turvallisuuden ja valmiuden kannalta erityistilanteissa oleellista merkitystä. Tunnelin kustannusarvio Meilahden päässä tarvittavine muutostöineen on 24,7 miljoonaa euroa. 


Lisäksi hallitus hyväksyi yhteissairaalan investointeja ja rahoitusjärjestelyjä varten HUSin omavelkaista takausta yhteensä 180 miljoonaa euroa. 
Lisätietoja: Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi 

Uutta yhteistyötä KYS ervan kanssa 


Hallitus päätti käynnistää yhteistyön HUS Diagnostiikkakeskuksen ja KYS ervaan kuuluvien sairaanhoitopiirien kanssa patologian ja kuvantamisen palveluiden ja tekniikoiden kehittämiseksi. HUSilla ja Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ISLAB:lla on jo vuodesta 2019 alkaen ollut yhteistoimintasopimus laboratoriopalveluiden osalta. Nyt vastaava sopimus tehdään siis patologian ja kuvantamisen palveluista.  
Hanketta koskevan selvityksen aikana on käynyt ilmi, että yhteistyötä kannatetaan laajasti sen piirissä toimivien ammattilaisten joukossa. Yhteistyön on arvioitu tuottavan säästöjä muun muassa näytteiden käsittelyn, hankinnan, opetuksen ja koulutuksen sekä tutkimuksen osa-alueilla. 
Lisätietoja: Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, lasse.lehtonen(at)hus.fi 

Vastuullisuus konkretisoi HUSin strategisia tavoitteita 


Hallitus hyväksyi vastuullisuusohjelman vuosille 2021-2022. Ohjelma tukee HUSin strategisia päämääriä ja kattaa kaikki vastuullisuuden osa-alueet eli sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun.  


Esimerkkejä nyt hyväksytyn vastuullisuusohjelman toimenpiteistä ovat sosiaalisen vastuun osalta esimiestyön kehittäminen ja osatyökykyisten työllistäminen. Taloudellisen vastuun kehittämiskohteina ovat HUSin asiantuntijoiden hankintaosaamisen kohottaminen sekä esimiesten ja johdon sopimushallinnan parantaminen. HUSin ympäristövastuuta parannetaan entisestään lisäämällä muun muassa etävastaanottoja, edistämällä ympäristöystävällistä työmatkaliikkumista ja vähentämällä ruokahävikkiä. 
Tähän saakka HUSin vastuullisuustyö on keskittynyt pitkälti HUS Ympäristökeskuksen ja HUS Logistiikan toimenpiteisiin. HUS Logistiikan vastuullisuusohjelman toteutumista on raportoitu vuodesta 2018 alkaen. 


Lisätietoja: Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi