Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 1.3.2021 14.08

Hallituksen päätökset 1.3: HUS esittää valtuustolle Maakunnalliset kliiniset palvelut -tulosalueen perustamista

Asiasanat:
  • hallitus

Hallitus linjasi myös keskeiset tavoitteensa sote-uudistuksessa.

Akuutti, Lasten ja nuorten sairaudet sekä Psykiatria osaksi uutta tulosaluetta 

Hallitus päätti esittää valtuustolle, että HUSiin muodostetaan uusi tulosalue, Maakunnalliset kliiniset palvelut, johon siirtyy kolme HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksikköä: Akuutti, joka vastaa päivystyksestä ja ensihoidosta, Lasten ja nuorten sairaudet sekä Psykiatria.  

Uudelleenorganisoinnilla halutaan parantaa perusterveydenhuollolle ja kuntien asukkaille tarjottavia erikoissairaanhoidon palveluita. Uusi malli tehostaa myös johtamista ja lisää kustannusten hallittavuutta.  

Erityisesti päivystystoiminnassa halutaan varmistaa alueen sairaaloiden toiminnallinen eheys: ns. reunasairaaloiden eli Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon yhteispäivystysten organisaatiot ja henkilökunta pysyvät osana sairaaloita, ja niissä säilyy lähiesihenkilö. Toimintaa ohjaa keskitetysti HUS Akuutin toimialajohtaja. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Tuominen  
(yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo, s-posti kaarina.heikinheimo(at)hus.fi) 

Sote-esityksessä nähdään merkittäviä puutteita 

Hallitus linjasi tavoitteitaan valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa. Sote-uudistuksen tavoitteet nähdään tärkeinä, mutta esityksessä on merkittäviä puutteita erityisesti rahoituksessa, tiedon integraatiossa ja yliopistosairaaloiden toimintaedellytyksissä. HUSin hallitus pitää tärkeänä, että uudistuksen valmistelua jatketaan tiiviissä yhteistyössä keskustellen. 

Sote-uudistuksen rahoitusmallissa on paljon heikkouksia ja merkittävää tilastollista epävarmuutta. Kokonaisuutena malli ei kannusta säästöihin ja tulee aiheuttamaan perusteettoman tulonsiirron Uudeltamaalta muualle Suomeen.  

Yhteistä tietopohjaa ja tiedon integraatiota Uudellamaalla ei saa sote-uudistuksessa heikentää, vaan niitä pitää päinvastoin kehittää esimerkiksi koko Uudenmaan yhteisillä asiakas- ja potilasrekistereillä.  

Yliopistosairaalan keskeisen toiminnan, tutkimuksen ja koulutuksen sekä yliopistosairaalan ja yliopiston välisen yhteistyön edellytykset tulee ehdottomasti turvata lainsäädännöllä yhdenmukaisesti koko Suomessa. Tutkimuksesta ja koulutuksesta yliopistosairaalalle aiheutuvat ylimääräiset kustannukset tulee kattaa täysimääräisesti erillisrahoituksella. 

Lisätietoja: 
Hankejohtaja Teppo Heikkilä, teppo.heikkila(at)hus.fi 

 

Pöytäkirja ja kaikki päätökset