Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 31.3.2021 09:53

Haetaan kokeneita tehohoitajia! Miksi tehohoito on kriittinen resurssi epidemiatilanteessa?

Asiasanat:
  • koronavirus
  • korona

Jokaisen tehohoitopaikan lisääminen vie resursseja pois muiden potilaiden hoidosta. HUSissa on hyvät valmiudet koronaviruspotilaiden hoitamiseen, mutta vaikutukset muuhun sairaanhoitoon ovat merkittävät.

Kuvituskuva

HUSissa on käytettävissä tehohoitoon soveltuvia hoitopaikkoja noin 90, mutta nykyinen tehohoitajien määrä riittää 70 paikalle. Tehohoidon kapasiteetin suurin rajoittava tekijä on siis osaava henkilökunta, eivät fyysiset tilat tai laitteet.

Tällä hetkellä HUSin 70 tehohoitopaikasta noin 30 paikkaa on kohdennettu koronaviruspotilaiden käyttöön. ”Normaalitilanteessa HUSin tehohoitokapasiteetista 10–12 paikkaa on käytettynä vaikeiden infektioiden tehohoitoon eli tällä hetkellä infektiopotilaiden tarvitsema hoitokapasiteetti on noin kolminkertainen epidemiaa edeltävään tilanteeseen”, kertoo linjajohtaja Minna Bäcklund.

Epidemian aikana muun tehohoidon tarve ei ole vähentynyt. HUS vastaa edelleen oman alueensa kaikesta tehohoidosta, valtakunnallisesta elinsiirtotoiminnasta, palovammojen tehohoidosta sekä erityisvastuualueen vaativasta neuro-, sydän-, syöpäkirurgiasta.

10 tehohoitopaikkaa = 50 hoitajaa = 12–15 leikkaussalia

Kymmentä tehohoitopotilasta kohden tarvitaan noin 50 hoitajaa. Koska osaavaa tehohoidon henkilöstöä ei ole juurikaan saatavilla HUSin ulkopuolelta, tehohoidon kapasiteettia voidaan kasvattaa vain sisäisillä henkilökunnan siirroilla. Tällä hetkellä noin 60 sairaanhoitajaa on jo siirtynyt muista toimintayksiköistä teho-osastoille apuun koronaviruspotilaiden hoitoon. Heidän keskimääräinen hoitoaikansa teho-osastolla on noin 10 vuorokautta. Näin ollen jokaisen uuden tehohoitopaikan avaaminen perehdytyksineen sitoo henkilökuntaa muusta työstä useammaksi viikoksi.

Epidemian aikanakin potilasturvallisuus on tärkeää. ”Riippuu sairaanhoitajan aiemmasta työkokemuksesta, kuinka pitkän perehdytyksen tehohoitotyöhön hän tarvitsee. Koulutus itsenäiseksi tehohoitajaksi vaatii 1–3 vuotta. Voimme perehdyttää hoitajien koronaviruspotilaiden tehohoitoon 2–4 viikossa, jos aiempi työkokemus antaa tähän valmiudet. Leikkaussali- ja anestesiahoitajat osaavat hoitaa hengityskoneessa olevia potilaita. Viime vuonna perehdytimme heitä koronaviruspotilaiden tehohoitoon ja kokemukset olivat hyvät. Tämän vuoksi näemme, että he ensisijaisesti siirtyvät tehohoitoon”, kertoo vs. hallintoylihoitaja Marja Renholm.

”Tällä hetkellä pyrimme jatkamaan tehohoitoa vaativaa syöpäkirurgiaa sekä päivystys- ja elinsiirtokirurgiaa ja siirtämään tarpeen mukaan hoitajia teho-osastoille muusta leikkaustoiminnasta. Jokaista uutta henkilöstösiirroilla avattua kymmentä tehohoitopaikkaa varten joudutaan sulkemaan 12–15 leikkaussalia. Jos koronaviruksen vuoksi tehoa tarvitsevien potilaiden määrän nousee nykyisestä 30:stä 50:een, tämä tarkoittaa HUSin suunnitellun leikkaustoiminnan huomattavaa supistamista mukaan lukien syöpä- ja sydänkirurgia”, sanoo Bäcklund.