Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 14.1.2019 14.27

Haartmanin ja Malmin päivystysten ensimmäinen viikko osana HUSia

Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminnot siirtyivät HUSin vastuulle 7. tammikuuta 2019.

​Haartmanin sairaalan päivystyksen toiminta hidastui jonkin verran alkuviikosta. Ruuhkaa aiheutti muun muassa uuteen potilastietojärjestelmään siirtyminen ja uusien tietokoneiden asennus päivystyksen toimiessa samanaikaisesti.

Uusi potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön Haartmanin sairaalassa 7. tammikuuta ja Malmin sairaalassa vuorokautta myöhemmin. HUS varautui muutokseen lisäämällä henkilökuntaa päivystyksiin sekä tietohallinnon tukitoimiin.

– Ensimmäisen vuorokauden aikana Haartmanin sairaalan päivystyksessä näkyi viivettä hoitoon pääsyssä. Potilaat suhtautuivat tilanteeseen kuitenkin valtaosin ymmärtäväisesti, kertoo ylilääkäri Timo Suonsyrjä HUSista.

Malmin sairaalassa uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja tietokoneiden asennus sujuivat nopeammin, mutta päivystys ruuhkautui tavallista enemmän runsaiden potilasmäärien vuoksi.

Vilkas viikko

Potilaita molemmissa päivystyksissä on ollut runsaasti koko viikon ajan, mutta suvantovaiheitakin on koettu. Kummankin sairaalan päivystyksessä on ollut yli 1300 potilaskäyntiä viikon aikana. Lisäystä viime vuoden vastaavaan aikaan on ollut noin viisi prosenttia.

– Päivystystoimintojen siirto on ymmärrettävästi kuormittanut kiireisten päivystysten henkilökuntaa entisestään, mutta kaikki potilaat on saatu hoidettua potilasturvallisuuden vaarantumatta, toteaa Timo Suonsyrjä.

Päivystyspoliklinikoiden ja valvontaosastojen lisäksi HUSin vastuulle siirtyivät myös Haartmanin ja Malmin sairaaloiden yhteensä kuusi sisätautiosastoa. Osastojen siirtyminen osaksi yliopistollista sairaalaa sujui hyvin.

– Potilaiden siirtyminen päivystyksestä jatkohoitoon osastoille ja eri sairaaloihin on sujunut tavanomaiseen tapaan, kertoo HUSin Sisätautien ja kuntoutuksen toimialajohtaja Jukka Louhija.  

HUS on sitoutunut kehittämään toimintaa pitkäjänteisesti

Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirto HUSille pohjautuu vuonna 2017 voimaan tulleeseen päivystysasetukseen, joka edellyttää, että ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Helsingin kaupungin päivystystoiminnot siirtyivät HUSille sellaisenaan.

– Lähdemme kehittämään päivystysten toimintaa pitkäjänteisesti. Nyt kun perusterveydenhuollon päivystys ja erikoissairaanhoidon päivystys toimivat samassa organisaatiossa voimme jatkossa sujuvammin tarjota päivystyspotilaille keskeisten erikoisalojen palveluja, toteaa toimialajohtaja Maaret Castrén HUS Akuutista.

Haartmanin ja Malmin sairaalan päivystyksissä hoidetaan vuosittain yhteensä lähes 200 000 potilasta. Päivystystoimintojen integraation yhteydessä HUSin palvelukseen siirtyi Helsingin kaupungilta yli 500 työntekijää.

Päivystysapu 116 117 – ohjausta ja neuvontaa

Päivystykseen hakeutuvien potilaiden avuksi on Uudellamaalla otettu käyttöön Päivystysapu 116117 - palvelunumero, jonne tulee soittaa ennen päivystykseen hakeutumista. Maksuttomassa numerossa vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka antavat neuvoja ja opastavat palvelujen pariin.