Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Artikkeli Julkaistu 8.9.2023 11.16

Erinomaiselle hoitotyölle haetaan HUSissa magneettisairaala-tunnustusta

Asiasanat:
  • Sairaanhoitajapäivät
  • Sydän- ja keuhkokeskus
  • magneettisairaala

Magneettisairaala-status on tunnustus erinomaisesta hoitotyöstä. Magneettisairaalan nimellä viitataan vetovoimaan, jolla statuksen kriteerit täyttävät sairaalat ovat vetäneet puoleensa hoitajia. Tunnustuksen myöntämiseksi hoitotyön laadun, potilastyytyväisyyden sekä hoitajien työtyytyväisyyden on oltava mitatusti erinomaisella tasolla. HUSissa tunnustuksen eteen on työskennelty jo vuodesta 2016 lähtien. Sanna Stoltenberg, Aino Kormilainen ja Carita Löfqvist vastaavat omissa tulosyksiköissään hankkeeseen liittyvästä kehitystyöstä.

Kolme henkilöä, Sanna Stoltenberg, Aino Kormilainen ja Carita Löfqvist, istumassa Siltasairaalan yhdyssillan portaikossa.

Sanna Stoltenberg, Aino Kormilainen ja Carita Löfqvist työskentelevät HUSissa Magneettisairaala (Magnet Hospital©) -hankkeen parissa. HUSin kokoisessa organisaatiossa tunnustusta haetaan tulosyksikkökohtaisesti. 

Magneettisairaala vetää puoleensa hoitajia  

”Magneettisairaala-tunnustuksen nimi on lähtöisin siitä, että tietyt sairaalat ovat Yhdysvalloissa hoitajapulasta huolimatta vetäneet puoleensa osaavia hoitajia. Näissä sairaaloissa on tunnistettu yhteisiä tekijöitä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet hoitotyön laatuun sekä työntekijöiden ja potilaiden tyytyväisyyteen. Näiden pohjalta on sitten lähdetty kehittämään magneettisairaalamallia, jotta myös muissa sairaaloissa voitaisiin ottaa käyttöön tutkitusti toimivia toimintamalleja”, HUSin magneettiohjelman johtaja Marita Ritmala kertoo.  

Magneettisairaala-tunnustuksen hakuprosessin myötä kehitetyllä laadun seurannalla on pystytty estämään haittatapahtumien syntymistä ja tätä kautta myös vähentämään hoitajien työkuormitusta. Työntekijän kannalta sekä koulutusmahdollisuudet että uralla etenemisen mahdollisuudet ovat tunnustuksen saaneissa yksiköissä hyvät. Magneettisairaaloissa hoitajilla on autonomiaa tehdä hoitotyöhön liittyviä päätöksiä ja tätä kautta aidosti harjoittaa ammattiaan. Tämä varmistetaan muun muassa tietynlaisella johtamisella.  HUSin kannalta tunnustuksen potentiaalinen vaikutus yksiköiden vetovoimaisuuteen työntekijöiden silmissä on tärkeä tekijä, jota tunnustuksen avulla halutaan osaltaan vahvistaa.  

”Magneettisairaala-tunnustus ei ole erillinen asia, vaan se meidän ”arkinen” hoitotyö on niin erinomaista, että se on sen tunnustuksen arvoinen”, HUSin Syöpäkeskuksen hoitotyön kliininen asiantuntija Aino Kormilainen selventää.  

Tunnustus tuo arjessa tehtävän kehitystyön esille  

Magneettisairaala-tunnustuksen avulla tehdään näkyväksi kaikki se työ, jota HUSissa hoitotyön osalta tehdään – jatkuvaa kehittämistä yhä paremman potilashoidon takaamiseksi. Hienoa tunnustuksessa on se, ettei yksityiskohtaisesti arvioitavia check-listoja ole. Laatua arvioidaan sairaalan (HUSin tapauksessa tulosyksiköiden) toimittamien case-esimerkkien kautta ja peilaamalla näitä tunnustuksen kriteereihin. Monen voi olla vaikea mieltää arjessa tehtävää kehitystyötä erityiseksi, koska sairaanhoitajille kehittäminen on vakiintunut osa työtä. Esimerkkien avulla tuodaan siis myös sisäisesti omaa osaamista ja tekemistä paremmin näkyviin.

Hoitotyön laatua arvioidaan HUSissa systemaattisesti ja kerättyä dataa verrataan Suomen tasolla muiden sairaaloiden tuloksista muodostettuun keskiarvoon. Sairaaloita, joista keskiarvo muodostetaan, on tällä hetkellä vertailussa mukana noin 15. Kansainvälistä vertailua tehdään myös mm. haittatapahtumien osalta. Magneettisairaala-tunnustusta hakevissa yksiköissä tulosten tulee olla keskimääräistä parempia, eli erinomaisia. Varsinainen haku tapahtuu yleensä 1–2 vuoden kuluttua hakuprosessin aloittamisesta. Tällöin kaikkien kriteerien on toteuduttava. Syöpäkeskuksessa ja Sydän- ja keuhkokeskuksessa tieto tunnustuksesta saadaan mahdollisesti vuoden 2024 aikana. 

Aitoja kehityskohteita ja kollegan arvostusta  

Esimerkkinä sairaanhoitajien mahdollisuuksista vaikuttaa omaan työhön ja kehittää toimintatapoja löytyy muun muassa Sydän- ja keuhkokeskuksesta. Hoitajien aloitteesta potilaille asennettavien, sydämen rytmiä seuraavien rytmivalvurien asentaminen siirtyi lääkäreiltä hoitajille. ”Toimintamallin myötä potilaan sairaalassa oloaika on lyhentynyt huomattavasti. Hoitaja antaa potilasohjauksen valvurin asennuksen yhteydessä ja potilas pääsee suoraan kotiin. Ennen sama asia tehtiin pidemmän kaavan mukaan, pienenä toimenpiteenä, jonka jälkeen potilas tuli vielä erilliselle käynnille ohjaukseen. Nyt samalla käyntikerralla saadaan tehtyä kaikki”, Sydän- ja keuhkokeskuksen hoitotyön kliininen asiantuntija Sanna Stoltenberg avaa.  

”Myös oman sisäisen arvostuksen ja kollegan arvostuksen esiintuominen ja toisen onnistumisesta iloitseminen ovat osa prosessia, kun tunnustusta haetaan. Yksiköissä tehdään näkyväksi, että arvostamme toinen toisiamme ihan esimerkkienkin kautta: joku voi esimerkiksi ihailla työkaverin kykyä pysyä rauhallisena kriittisissä tilanteissa, ja haluta itsekin kehittyä kohtaamaan tilanteet näin. Myös mentorointi on yksi työkalu ja toimintamalli, jolle on tarvetta ihan jokaisessa vaiheessa sairaanhoitajan uraa, oli kyse sitten opiskelijasta tai osastonhoitajasta”, Sydän- ja keuhkokeskuksen hoitotyön kliininen asiantuntija ja tulosyksikön magneettiohjelman johtaja Carita Löfqvist kertoo.

HUS on mukana sairaanhoitajapäivillä 21.-22.9.2023 Helsingin Messukeskuksessa. Aino, Sanna ja Carita ovat torstaina 21.9. klo 14.15–15 Klinikka-lavalla keskustelemassa Magneettisairaala-tunnustuksesta paneelikeskustelun muodossa. Pääset tutustumaan HUSin messuosaston demoihin ja klinikka-lavan puheenvuoroihin tämän artikkelin avulla.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Kerro halutessasi, kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Kerro halutessasi, miten olemme onnistuneet tai kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita palautteesi allaolevaan kenttään.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.