Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Artikkeli Julkaistu 6.4.2021 09.10

Erikoistuvien lääkäreiden vanhimpien ohjausryhmä lisää vuoropuhelua

Asiasanat:
  • parempi erikoistumiskoulutus
  • lastentaudit
  • opetus

Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikössä kokoontuu säännöllisesti ohjausryhmä, joka koostuu erikoistuvien lääkäreiden vanhimmista. Vanhimmat on valittu edustamaan erikoistuvia lääkäreitä erilaisissa kokoonpanoissa. Ryhmän tehtävänä on parantaa erikoistuvien lääkäreiden työsuojelullista asemaa, lisätä heidän osallistumistaan toimenkuvansa suunnitteluun sekä parantaa erikoistumiskoulutusta.

Kaksi naisoletettua lääkäriä sairaalan käytävällä.

Erikoistuva lääkäri Laura Kariola (vasemmalla) ja Lasten ja nuorten sairauksien hallinnollinen ylilääkäri Päivi Miettinen kuuluvat erikoistuvien vanhimpien ohjausryhmään, jossa on keskusteltu muun muassa koronan aiheuttamista muutoksista vastaanottotoimintaan, työaikalain vaikutuksista päivystysmuutoksiin, tutkimuksen teon mahdollisuuksista, työnohjauksen tarpeesta sekä akuuttien tilanteiden läpikäynnistä.​

Erikoistuvien vanhimpien ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmään kuuluu lastentautien (Uusi lastensairaala ja Jorvin sairaala), lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja akuuttipediatrian edustajat yhdessä Lasten ja nuorten sairauksien hallinnollisen ylilääkärin, tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavan professorin ja julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n edustajan kanssa.

”Tavoitteenamme on ollut luoda foorumi, jossa erikoistuvat lääkärit voivat tuoda esille kehittämiskohteita mm. koulutukseen ja työoloihin liittyen”, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja, hallinnollinen ylilääkäri Päivi Miettinen.

Kokouksissa on käsitelty muun muassa koronan aiheuttamia muutoksia vastaanottotoimintaan, työaikalain vaikutuksia päivystysmuutoksiin, tutkimuksen teon mahdollisuuksia, työnohjauksen tarvetta sekä akuuttien tilanteiden läpikäyntiä defusing-menetelmällä. Eniten keskustelua on herättänyt erikoislääkärikoulutuksen nykytila ja sen kehittäminen, joka on tullut esille muun muassa Nuorten lääkärien yhdistyksen kyselytutkimuksessa.

”Erikoistuvien vanhimpien ohjausryhmä on mielestäni arvokas lisä ruohonjuuritason eli erikoistuvien lääkäreiden ja koulutusta kehittävien esimiesten väliseksi keskustelukanavaksi. Lisäksi useamman erikoisalan mukanaolo antaa laajempaa perspektiiviä ja reflektointipintaa erikoistumiseen liittyviin haasteisiin. On tärkeää voida keskustella hankalistakin aiheista hyvässä ja rakentavassa hengessä”, toteaa erikoistuva lääkäri Laura Kariola.

 

Erikoistuvana lääkärinä HUSissa

HUSissa erikoistuvien lääkäreiden ohjausta kehitetään jatkuvasti. Tässä juttusarjassa esittelemme parannuksia, joita yksiköt ovat tehneet erikoistuvien lääkäreiden työoloihin ja koulutukseen.