Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Uutinen Julkaistu 21.12.2020 13.43

Erikoistuvaksi sisätautilääkäriksi Malmin sairaalaan

Asiasanat:
 • opetus
 • erikoistumiskoulutus

Tule kokeilemaan lääkärintöitä lyhyelle jaksolle 2-3 kuukaudeksi tai pidemmälle jaksolle tilanteesi ja toiveidesi mukaan!

Malmin sairaalassa uransa alussa oleva lääkäri saa hyvää oppia sisätaudeista joka päivä. Meillä myös kokeneempi lääkäri saa mahdollisuuden syventää osaamistaan. Voimme tarjota myös osa-aikatyötä. Edellytämme sinulta vähintään lääketieteen kandidaatin tutkintoa ja lääketieteellisen tiedekunnan opintojen 4. vuosikurssin suoritusta. 

Tavoitteet

Erikoistuvien lääkäreiden koulutuksessa tavoitteena on se, että lääkärit oppivat perusasiat sisätautien ja sisätauteihin liittyvien alojen diagnostiikasta ja hoidosta. Lääkärin sijoituspiste kiertää eri toimipisteissä monipuolisen koulutuksen takaamiseksi. 

Jakson kuvaus

Erikoistuva lääkäri toimii hoitavana lääkärinä sisätaudeilla sovitun työjakson pituuden mukaisesti Malmin sairaalan päivystyspoliklinikalla tai vuodeosastoilla, päivystys- ja valvontaosastolla ja ajanvarauspoliklinikalla. Potilaita hoidetaan yhdessä erinomaisten, kokeneiden ja ohjaamaan tottuneiden erikoislääkäreiden rinnalla. Työhön kuuluu päivystysvelvollisuus Malmin sairaalan sisätautien päivystyspoliklinikalla. 

Toimipisteet

 • Sisätautien päivystyspoliklinikka: päivystyksellistä sisätautiarviota ja hoitoa vaativien potilaiden hoito, jaettu nopeaan linjaan ja seurantalinjaan. Keskimääräinen hoito- ja läpikulkuaika: 3-12 h. 
 • Sisätautien vuodeosastot: jatkohoitopaikka päivystyksestä tuleville potilaille, joiden diagnostiikka ja hoidot jatkuvat. Keskimääräinen hoitoaika: 3-5 vrk. 
 • Päivystysosasto: enemmän resursseja seurantaan. Osastolla on usein kollapsi- tai nstemipotilaita. Keskimääräinen hoitoaika: 2 vrk.
 • Valvontaosasto: eniten resursseja seurantaan. Anestesialääkäri kiertää yhdessä osastoa erikoistuvan sisätautilääkärin kanssa.
 • Sisätautien ajanvarauspoliklinikka: erikoistumisen loppuvaiheessa 3-4 kk pituinen jakso Malmin ajanvarauspoliklinikalla. 

Työaika

Työaika on 38,25 tuntia viikossa maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.37. Tarjoamme mahdollisuuden myös osa-aikatyöhön. Koulutusjakson aikana koulutettavalla on päivä-, ilta- ja yöaikaan sijoittuvia päivystysvuoroja. Osa vuoroista sijoittuu viikonloppuun. 
Koulutus 
 
Koulutettava saa säännöllisesti henkilökohtaista ohjausta. Erikoistuvan lääkärin ohjaajana toimii erikoislääkäri, jolla on sisätautien, akutologian tai anestesiologian erikoislääkärin koulutus sekä koulutusta ja kokemusta erikoistuvan lääkärin ohjaamisesta.  Järjestämme toimipisteissämme myös erilaisia täydentäviä koulutuksia, kuten: 

 • lyhyitä tietoiskumeetingejä: potilastapauksia ja artikkeli- tai kongressireferaatteja 
 • rtg-meetingejä
 • luentoja ja kinkereitä 
 • ilmatietyöpajoja
 • elvytys-  ja simulaatiokoulutuksia

Koulutusjakso räätälöidään koulutettavan aiemman kokemuksen ja sovitun jakson pituuden mukaan. Töihin on mahdollista tulla myös lyhyemmälle jaksolle. 

Malmin sairaalassa sisätaudeilla työskentely käy palveluksi sisätautialojen yhteiseen koulutusrunkoon. Monilla muilla erikoisaloilla hyväksytään meillä tehty palvelu reunapalveluna.

 

Ota yhteyttä! 

Apulaisylilääkäri Lea Lappeteläinen
yrn.ynccrgrynvara@uhf.svif.suh@nenialeteppal.ael
p. 050 402 2923