Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 23.11.2021 12.58

Erikoislääkäri Tarja Heiskanen Kipuklinikalta palkittiin Duodecimin kirjoittajapalkinnolla

Asiasanat:
  • kivunhoito
  • leikkaussalit, teho- ja kivunhoito
  • kipuklinikka

Opioidien pitkäaikainen käyttö vaatii harkintaa. Moniammatillinen lähestyminen kivunhoitoon jo perusterveydenhuollossa auttaisi kipupotilaita sairauden alkuvaiheesta alkaen.

LT, erikoislääkäri Tarja Heiskanen HUSin Kipuklinikalta sai pääkirjoituksestaan ”Opioidien pitkäaikainen käyttö – punnitse turvallisuus” Duodecim-lehden kirjoittajapalkinnon seuran vuositilaisuudessa. Aikakauskirjan lääketieteellinen toimitus valitsi palkittavat ajankohtaisuuden, selkeyden ja yleisen kiinnostavuuden perusteella. 

“Aiheesta oli helppo kirjoittaa, sillä se on itselle tärkeä”. 

Yhdysvaltain opioidikriisi on herättänyt huolta myös Euroopassa. 

”Euroopassa ei ole havaittavissa vastaavaa opioidikriisiä, mutta läntisen Euroopan maissa trendi on silti samantapainen kuin Yhdysvalloissa eli opioidien käyttäjien määrä lisääntyy ja haitat, kuten sairaalahoitoon päätyminen ja jossain määrin myös kuolleisuus opioidien käytön takia on kasvanut”, Heiskanen kertoo. 

Maiden välillä on eroja. 

”Esimerkiksi Suomessa kuolleisuus on merkittävästi pienempi kuin vaikkapa Britanniassa. Rohkaisevaa on, että opioidien kokonaiskäyttö on Suomessa kääntynyt loivaan laskuun”, suomalaista aineistoa mukana keräämässä ollut Heiskanen kertoo. 

Kipupotilaat hyötyvät moniammatillisesta hoidosta 

Suomessa opioidien haitallista käyttöä pystyttäisiin parhaiten suitsimaan viemällä moniammatillista kivun hoidon osaamista nykyistä enemmän terveyskeskuksiin. Tätä ehdotettiin myös vuonna 2017 STM:n alaisen työryhmän raportissa. 

”Nyt perusterveydenhuollossa lääkärit ovat vaikeiden kysymysten edessä lyhyellä vastaanottoajalla ja kohdatessaan ison potilasmäärän. Moniammatillisten työryhmien lisääminen perusterveydenhuollossa avaisi ovea siihen suuntaan, että kivunhoito ei ole pelkästään lääkehoitoa”, Heiskanen sanoo. 

Kipuklinikalla potilaan hoitoon osallistuvat lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi ja fysioterapeutti. Kipuklinikalla on anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuvien lääkärien lisäksi vuosittain kierrossa myös yleislääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä.  

”Ajatuksena on se, että yleislääketieteeseen erikoistuvat vievät näin kivunhoidon osaamista ja myös opioidien tarkoituksenmukaista käyttöä perusterveydenhuoltoon.” 

Kipupotilaiden kohtaamiseen tarvittaisiin riittävästi aikaa ja moniammatillista lähestymistä. 

”Potilaiden olisi arvokasta saada erityisesti psykologin apua jo kipusairauden alkuvaiheeseen ennen kuin harkitaan vahvoja lääkkeitä”, Heiskanen painottaa.