Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 9.11.2020 09.08

Apotin käyttöönoton uutisseuranta, viikko 46 / Nyhetsflöde om övergången till Apotti

Asiasanat:
  • Apotti

Seuraamme tällä sivulla potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttöönottoa. Uutisia julkaistaan koko käyttöönoton ajan suomeksi ja ruotsiksi.
På den här sidan rapporterar vi om införandet av patient- och klientdatasystemet Apotti. Vi publicerar nyheter på svenska och finska under hela införandefasen.

13.11.2020 klo/kl 15.30

Apotin käyttöönotossa tärkeässä roolissa ovat tukihenkilöt, jotka auttavat työtovereitaan Apottiin liittyvissä kysymyksissä omissa yksiköissään. Tukihenkilöt edustavat eri ammattiryhmiä.

Ensimmäisten käyttöönottopäivien ja -viikkojen aikana tukihenkilöille järjestetään  säännöllisiä tapaamisia Teamsin välityksellä. Tapaamisissa on kyselty myös tukihenkilöiden tunnelmia. Lokakuun käyttöönoton jälkeisen toisen viikon vastauksissa heijastuvat sekä onnistumisen ja yhdessä tekemisen ilo että ajoittainen huoli omasta riittävyydestä:

"Moniammatillisessa yhteistyössä alamme löytää hyviä käytänteitä."

"Asioita ratkotaan yhdessä. Tukihenkilökin oppii samalla ohjatessaan."

"On ollut hienoa, että olemme pystyneet toteuttamaan mahdollisimman paljon keskustelua ja muiden kanssa onnistumisien ja hankaluuksien jakamista, sillä tuntuu, että sen avulla oppii parhaiten."

Apotin käyttöönoton päivittäinen uutisseuranta päättyy tänään perjantaina 13.11.  Jatkossa tiedotamme ajankohtaisista Apottiin liittyvistä asioista tarpeen mukaan.

Stödpersonerna har en viktig roll i övergången till Apotti. De hjälper sina kollegor med frågor kring Apotti i sina egna enheter. Stödpersonerna representerar olika yrkesgrupper.

Under de första dagarna och veckorna av införandet ordnas regelbundna möten för stödpersonerna genom Teams. Under mötena har man också tagit upp stämningen bland stödpersonerna. Svaren från den andra veckan efter införandet i oktober återspeglar både glädjen i att lyckas och att jobba tillsammans samt emellanåt också en oro för hur man räcker till:

"I ett multidisciplinärt samarbete börjar vi hitta god praxis”.

"Vi löser frågorna tillsammans. Stödpersonerna lär sig medan de handleder."

"Det har varit fint att vi har kunnat skapa så mycket diskussion och dela framgångar och utmaningar med varandra, för det känns som att det är det bästa sättet att lära sig."

Den dagliga rapporteringen av övergången till Apotti avslutas i dag fredagen 13.11. I fortsättningen informerar vi om aktuella frågor gällande Apotti på HUS allmänna nyhetskanal.

13.11.2020 klo/kl 9.00

Hyvää huomenta Apotista! Jatkamme käyttöönoton seurantaa. 

God morgon från HUS och Apotti. Vi fortsätter bevakningen av övergången till Apotti. 

___________________________________________________

12.11.2020

12.11.2020 klo/kl 17.30

Olemme julkaisseet tiedotteen Apotin käyttöönoton etenemisestä. Uutisseuranta jatkuu huomenna, mutta päättyy sen jälkeen.

Vi har publicerat ett pressmeddelande om hur övergången till Apotti fortskridit. Vår nyhetsrapportering fortsätter i morgon, men slutar efter det.

 

12.11.2020 klo/kl 9.00

Hyvää huomenta Apotista! Jatkamme käyttöönoton seurantaa. 

God morgon från HUS och Apotti. Vi fortsätter bevakningen av övergången till Apotti. 

___________________________________________________

11.11.2020

11.11.2020 klo/kl 16.45

Apotin toiminta jatkuu normaalisti. Jatkamme uutisseurantaa taas huomenna.

Apotti fungerar fortsättningsvis normalt. Vi fortsätter vår nyhetsuppdatering i morgon.

 

11.11.2020 klo/kl 10.00

Hyvää huomenta Apotista! Jatkamme käyttöönoton seurantaa. 

God morgon från HUS och Apotti. Vi fortsätter bevakningen av övergången till Apotti. 

___________________________________________________

10.11.2020

10.11.2020 klo/kl 16.10

Apotin käyttöönotto on jatkunut tiistaina ilman erityisiä haasteita. Aiemmin esillä olleiden teknisten ongelmien ratkaisemista on jatkettu. Palaamme Apottia koskeviin uutisiin jälleen huomenna.

Övergången till Apotti har fortsatt under tisdagen utan större utmaningar. Problemlösningen gällande de tidigare tekniska problemen har fortsatt. Vi återkommer med nyheter om Apotti imorgon.

10.11.2020 klo/kl 9.00

Hyvää huomenta Apotista! Jatkamme käyttöönoton seurantaa. 

God morgon från HUS och Apotti. Vi fortsätter bevakningen av övergången till Apotti. 

_______________________________________________________

9.11.2020

9.11.2020 klo/kl 16.00

Käyttöönoton toinen viikko on alkanut tasaisen rauhallisesti. Merkittäviä uusia teknisiä ongelmia ei ole viikonlopun aikana ilmennyt. Lähetteiden käsittelyyn liittyvien haasteiden eri osa-alueita ratkotaan yhä tehostetusti, mutta kokonaisuudessaan ongelman ratkaisu on edistynyt.

Uutisseuranta päättyy tältä päivältä ja jatkuu taas huomenna.

Andra veckan av införandet har börjat lugnt. Det har inte uppkommit några nya betydande tekniska problem under veckoslutet. Vi jobbar fortfarande på en lösning på de utmaningar och dess delområden relaterade till hanteringen av remisserna men i det stora hela har problemlösningen framskridit.

Nyhetsövervakningen avslutas för dagen och fortsätter pånytt imorgon.

 

9.11.2020 klo/kl 09.00

Hyvää huomenta Apotista! Jatkamme Apotin käyttöönoton seurantaa tällä viikolla tässä uutisseurannassa.

Edellisen viikon uutisseurannan löydät täältä.

God morgon från HUS och Apotti. Den här veckan fortsätter vi bevakningen av övergången till Apotti i nyhetsflödet på den här sidan. Nyhetsflödet från föregående vecka hittas här.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.