Lasten ja nuorten sairaanhoito

Lapsuusajan sairauksien kirjo, niiden syyt ja synty, hoito ja ennuste eroavat ratkaisevasti aikuisten sairauksista. Lisäksi lapsen/nuoren fyysisen ja henkisen kehityksen sekä kasvun huomioiminen on tärkeä osa hoitopäätöksiä ja hoitoa. Perheen merkitys sairaan lapsen/nuoren hoidossa on perustavanlaatuinen asia ja perheet ovatkin kiinteästi mukana lapsen/nuoren sairaanhoidossa.

Lastenyksiköissä hoidettavat pienimmät potilaat painavat alle 500 grammaa ja suurimmat ovat aikuisen kokoisia. Lasten- ja nuorten yksiköissä hoidetaan potilaita vastasyntyneistä 15-vuotiaaseen saakka. Lastenpsykiatriassa hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia. Nuorisopsykiatrian yksiköissä hoidetaan nuoria 13 ikävuodesta 22-vuotiaisiin. Uudet potilaat ohjataan hoitoon em. ikärajojen mukaan, mutta jo hoidossa olevien potilaiden kohdalla toimitaan joustavasti huomioiden hoidon ja nuoren kehityksen tilanne.

HUSissa lapsia ja nuoria hoidetaan lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian yksiköissä.

Lastenyksiköitä on lisäksi Silmä-korvasairaalassa, Iho- ja allergiasairaalassa sekä Töölön sairaalassa.

Vasen palsta
Oikea palsta
 

 Ajankohtaista

 
 

 Palveluseteli

 
​HUSissa on käytössä palveluseteli eräissä lasten päiväkirurgisissa toimenpiteissä sekä anestesiaa vaativien magneettitutkimusten (MRI) järjestämisessä.
Lue lisää.
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta