Apuvälineet

Tällä sivustolla:

  • kuvataan apuvälinepalvelua ja miten se on toteutettu Uudellamaalla,
  • millainen on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjako,
  • mitä apuvälinepalveluja Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (HUS) tarjoaa ja
  • miten apuvälineitä tarvitsevan tulee toimia saadakseen apuvälineen käyttöönsä.

 

"Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä luovutettavien välineiden, laitteiden, tarvikkeiden, tietokoneohjelmien sekä muiden ratkaisujen tarkoituksena on edistää potilaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä".

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta 19.12.2011/1363)