Hallinto

 
Kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta, jotka ovat HYKS-sairaanhoitoalue sekä Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet.
 
HUS-konserniin kuuluvat HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, tytäryhtiöt (HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset palvelut Oy) ja kymmenen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä sekä joukko osakkuus- ja yhteisyksikköjä, joista merkittävin on Oy Apotti Ab.
 

Tukipalveluja HUSissa tuottavat viiden tulosalueen ja yhden pienemmän yksikön lisäksi kaksi tytäryhtiötä.

HUSin toimielinten julkaisujärjestelmä uudistuu vaiheittain toimielin kerrallaan. Tästä syystä esityslistoja löytyy kahdelta eri sivustolta.