Ura ja kehittyminen

HUS tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kouluttautua, kehittyä ja kasvaa urallasi. Urasi aikana voit seurata erilaisia polkuja, joissa kaikissa on yhtäläinen kehittymisen ja kasvun mahdollisuus. Voit suuntautua asiantuntija-, kehittämis-, tutkija- tai esimiestehtäviin.  

Kehittymisen tueksi tarjoamme sisäisiä ja ulkoisia koulutuksia, lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä muuntokoulutuksia. Tuemme myös omaehtoista kouluttautumista ja ammatillista työkiertoa sekä tarjoamme mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen ja kehittämishankkeissa työskentelyyn.  
 
Ammatillisissa asiantuntijatehtävissä erikoistut potilasryhmään tai tiettyyn tehtäväalueeseen. Tehtävät liittyvät tällöin tämän alueen potilaisiin tai toimijoihin, esimerkkeinä erikoislääkärit sekä asiantuntijasairaanhoitajat, kuten haava- tai diabeteshoitaja.

Kehittämistehtävissä edellytetään valmiuksia hyödyntää teoreettista tietoa ja tutkimusnäyttöä, syvää asiantuntijuutta tietystä aihepiiristä ja usein koulutuksella hankittuja valmiuksia esimerkiksi tutkimustyössä, laadunhallinnassa tai projektityössä.

Esimiestehtävistä kiinnostuneita valmennamme sekä lyhytkestoisilla esimieskursseilla että pidempikestoisilla koulutuksilla.
  
Tutustu uratarinoihin
 
 

 Uudenmaan ammattibarometri

 
Ammattibarometrin avulla arvioidaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä näiden välistä tasapainoa eri ammateissa.