Töissä HUS:ssa

Suuren työpaikan etuna on se, että jokainen voi löytää itselleen sopivan työyhteisön. Oma työpaikka voi olla erikoissairaanhoidon perustason hoitoa antava lähisairaala tai koko maan vaativimmasta hoidosta vastaava yliopistoklinikka.

Miksi töihin HUS:iin?
  • Merkityksellinen työ ja mielenkiintoiset työtehtävät
  • Erinomaiset kehittymis- ja koulutusmahdollisuudet
  • Alan osaavimmat työkaverit
  • Hyvä yhteistyö eri ammattiryhmien kesken
  • Työsuhteen pysyvyys
  • Joustavuutta elämäntilanteen mukaan

 

HUS työpaikkana
Työsuhdetietoa
 

 Uutisia HUS:sta työpaikkana