Terveysalan opiskelijat

Terveysalan koulutuksessa noin kolmasosa opinnoista on ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Onnistunut harjoittelu on merkityksellinen opiskelijan osaamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta. Harjoittelussa tapahtuva oppiminen on keskeistä opiskelijan teoriatiedon, kliinisten taitojen ja ammatillisen kasvun kehittymisessä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tutkimus- ja opetustoiminnan tarkoituksena on varmistaa osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus.

Laadukkaan opiskelijaohjauksen tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille sekä turvata potilaiden hyvä hoito myös tulevaisuudessa.

HUSissa on tuotettu opiskelijaohjauksen käsikirja (2014), jossa kuvataan yhtenäiset opiskelijaohjauksen periaatteet ja käytänteet HUS-alueella. Käsikirjaa voivat käyttää niin opiskelijat kuin ohjaajat, opiskelijavastaavat, esimiehet sekä opettajat. Ohjausosaamisen tukemiseksi HUS tarjoaa moniammatillista, laaja - alaista opiskelijaohjaajakoulutusta. Vuositasolla koulutuspaikkoja on tarjolla noin 1400, eri kiinteistöissä. Koulutus on avoin kaikille ammattiryhmille. Opiskelijaohjauksesta kerätään opiskelijoilta palautetta opiskelijapalautekyselyllä. Saadun palautteen perusteella kehitetään opiskelijaohjausta.

 

Opiskelijaohjauksen laatusuos.jpg 

Opiskeijaohjaus.png 

Opiskelijapalautekysely.jpg