Terveysalan opiskelijat

Terveysalan koulutuksessa kolmasosa opinnoista on ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Onnistunut harjoittelu on merkityksellinen opiskelijan osaamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta. Harjoittelussa tapahtuva oppiminen on keskeistä opiskelijan teoriatiedon, kliinisten taitojen, ammatillisen ja persoonallisen kasvun kehittymisessä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tutkimus- ja opetustoiminnan tarkoituksena on varmistaa osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus. Opiskelijaohjauksesta kerätään palautetta opiskelijaohjauksen laatukyselyllä (CLES). Saadun palautteen perusteella ja säännöllisillä opiskelijaohjaaja koulutuksilla kehitämme opiskelijaohjausta. Laadukkaan opiskelijaohjauksen tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille sekä turvata potilaiden hyvä hoito myös tulevaisuudessa.

HUS:ssa on tuotettu opiskelijaohjauksen käsikirja (2014), jossa kuvataan yhtenäiset opiskelijaohjauksen periaatteet ja käytänteet HUS-alueella. Käsikirjaa voivat käyttää niin opiskelijat kuin ohjaajat, opiskelijavastaavat, esimiehet sekä opettajat.

sairaanhoitoalueet.png

Opiskeijaohjaus.png

Cles.jpg