Opiskelijaohjauksen kehittäminen


Opetustoiminta on yksi HUS:n perustehtävistä, mihin liittyen noin 4000 pääkaupunkiseudun terveysalan opiskelijaa saa vuosittain käytännön opetusta HUS:n sairaaloissa. HUS:n hoitotyön toimintasuunnitelman tavoitteena on, että terveysalan koulutus vastaa HUS:n osaamistarpeisiin sisällöllisesti ja määrällisesti ja HUS:ssa tapahtuva opiskelijaohjaus puolestaan vastaa terveysalan koulutuksen tavoitteisiin.

HUS:iin perustettiin Opiskelijaohjauksen asiantuntijaryhmä kesäkuussa 2012.
Opiskelijaohjauksen asiantuntijaryhmässä on edustaja jokaiselta HUS:n sairaanhoitoalueelta, toimialalta ja liikelaitoksesta sekä henkilöstön edustaja.

Opiskelijaohjauksen asiantuntijaryhmän tehtävänä on toimia tutkimusnäyttöön perustuen oppimisympäristön ja opiskelijaohjauksen laadun kehittäjänä, kansallisten suositusten implementoijana, HUS:n strategisten päämäärien ja arvoperustan mukaisen toiminnan edistäjänä opettamisen ja ohjauksen viitekehyksessä ja eri sairaanhoitoalueiden, tulosyksiköiden ja liikelaitosten välisen yhteistyön lisääjänä. Asiantuntijaryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa.