Opiskelijaohjauksen kehittäminen


Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhtenä tärkeänä strategisena painopistealueena on tutkimus- ja opetustoiminta. HUS:n kaikki tulosyksiköt/sairaanhoitoalueet/liikelaitokset ovat opetusvelvollisia ja jokaisen vastuulla on varmistaa, että potilaita hoitaa taitava ja osaava ammattihenkilöstö nyt ja tulevaisuudessa. Opiskelijoiden harjoittelujaksojen järjestäminen ja harjoittelujaksolla annettava opetus tulee tuottaa työelämän tarpeita vastaavaa osaamista.

HUS:iin perustettiin Opiskelijaohjauksen asiantuntijaryhmä kesäkuussa 2012.
Opiskelijaohjauksen asiantuntijaryhmässä on edustaja jokaiselta HUS:n sairaanhoitoalueelta,
toimialalta ja liikelaitoksesta sekä henkilöstön edustaja. Opiskelijaohjauksen asiantuntijaryhmän tehtävänä on toimia tutkimusnäyttöön perustuen oppimisympäristön ja opiskelijaohjauksen laadun kehittäjänä. 

 HUS:ssa opiskelijaohjauksen laatua seurataan vuosittain kansallisesti käytettävällä CLES (Clinical learning enviroment and supervision evaluation scale) – mittarilla ja toteutuneiden harjoittelijamäärien ja harjoitteluviikkojen tilastoinnilla. CLES – tulosten perusteella opiskelijaohjausta kehitetään koko HUS – alueella. Eri tapoja edistää opiskelijaohjauksen laatua ovat opiskelijaohjaukseen liittyvät koulutukset, yhteiset toimintatavat ja ohjeet.

HUS tarjoaa moniammatillista, laaja – alaista opiskelijaohjaajakoulutusta. Koulutus on avoin kaikille ammattiryhmille. Koulutuksen tavoitteena on kehittää henkilökunnan opiskelijaohjausosaamista ja yhtenäistää opiskelijaohjauskäytänteitä sekä kehittää opiskelijaohjauksen laatua näyttöön perustuen.

Muista täyttää CLES – opiskelijaohjauksen laatukysely harjoittelujaksosi viimeisellä viikolla.