Harjoittelupaikan varaaminen

​Ammattikorkeakoulun opiskelijat varaavat harjoittelupaikat Jobstep -järjestelmän kautta. Kaikki HUS:in harjoitteluyksiköt ilmoittavat harjoittelupaikoistaan Jobstep-soten kautta. Tarkat päivämäärät, jolloin ilmoitukset tulevat opiskelijoille nähtäväksi ja varattaviksi, löytyvät Jobstep.net -etusivulta kohdasta Jobstep-sote -varausajat. Opiskelijan ammattikorkeakoulun on vahvistettava varattu harjoittelupaikka ennen harjoittelun aloittamista.

Toisen asteen opiskelijoiden työssäoppimispaikka pyynnöt oppilaitokset toimittavat keskitetysti syksyä varten maaliskuun loppuun mennessä ja kevättä varten lokakuun loppuun mennessä. Tarkemmat työssäoppimispaikkapyyntö ohjeet löytyvät yhteistyökirjeestä II-asteen oppilaitoksille.

Harjoittelupaikkavarauksen peruminen

Sovittuihin harjoittelujaksoihin tulevat muutokset ja peruutukset tulee ilmoittaa harjoitteluyksikön yhteyshenkilölle viipymättä. HUS:in ja oppilaitosten harjoittelusopimuksen mukaisesti peruuttamattomista ja alle 2 viikkoa ennen harjoittelujakson alkamista tehdyistä peruutuksista peritään maksu. Muutokset tehtyihin varauksiin on opiskelijan huolehdittava myös Jobstep -järjestelmään.