Hakuohjeet ja kelpoisuusehdot

Tehtäviin haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääsee täyttämään työpaikkailmoituksessa olevasta Hae tehtävää -linkistä.
 
Hakuajat
Sähköisen hakemuksen jättöaika on työpaikkailmoituksessa mainittuna arkipäivänä klo 23.59 mennessä. Paperihakemuksen jättöaika on työpaikkailmoituksessa mainittuna arkipäivänä klo 15.00 mennessä.
 
Hakemuksen julkisuus
Virka- tai työhakemus on pääsääntöisesti julkinen asiakirja. Jokaiselle on pyydettäessä annettava hakemusten julkiset tiedot, joita ovat hakijan nimi, ikä, työkokemus ja muu kelpoisuus. Hakija voi kuitenkin esittää toivomuksen, että hänen nimeään ei julkaista hakijayhteenvedossa. Tällöin hänen tulee kirjoittaa sähköisessä hakemuksessaan etunimensä jälkeen sulkuihin (ei julkisuuteen). Näin tieto välittyy niille, joilla on oikeus käsitellä hakemuksia. Media kunnioittaa yleisesti hakijoiden pyyntöjä.

Tartuntatautilain velvoitteet
Edellytämme valittavalta henkilöltä työtehtävästä riippuen tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta.

Rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä edellyttää että tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevältä vaadittava rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote. Työntekijä tilaa itse otteen. Sitä ei saa liittää hakuasiakirjoihin. Viran ja tehtävän hakuilmoituksessa on maininta rikosrekisteriotteen vaatimuksesta.

Kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset, palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot
Kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset sekä palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimusten mukaan. Kaikki sivutoimet on ilmoitettava palvelussuhteen alussa.

Alkuperäiset asiakirjat
Avoimeksi julistettuihin virkoihin/tehtäviin valittujen tulee esittää alkuperäiset asiakirjat, joista ilmenee asianomaisen työura ja kelpoisuus. Hakuasiakirjoja ei palauteta.