Tutkimusrahoituksen tilinpito

- Tutkimus ei saa aiheuttaa tavanomaiseen hoitoon nähden ylimääräisiä kustannuksia tutkittavalle.
- Tutkimus ei saa aiheuttaa tavanomaiseen hoitoon nähden ylimääräisiä kustannuksia kuntayhtymälle.

Silloin, kun tutkimus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia tutkittavalle tai sairaalalla, tutkimukselle on laadittava realistinen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma ja niiden edellyttämä projekti-ilmoitus seuraavien periaatteiden mukaisesti:

- Terveydenhuoltolain perusteella valtion varoin rahoitettavassa terveyden tutkimuksessa on oltava tutkimuksen vastuuyksiköstä vastaavan henkilön hyväksymä talousarvio.
- HUS:n tutkijoiden saamista toimeksiannoista, joita rahoittavat lääketeollisuus, terveydenhuollon laite- ja tarvikevalmistajat, vakuutusyhtiöt tai muut organisaation ulkopuoliset rahoittajat, tehdään tutkimussopimus ulkopuolisen rahoittajan ja HYKS-instituutti Oy:n välillä. Yksittäisellä tutkijalla, tutkimusryhmällä, osakeyhtiöllä tai muulla oikeushenkilöllä ei ole oikeutta tehdä erillisiä sopimuksia ulkopuolisten rahoittajien kanssa HUS -kuntayhtymässä tapahtuvissa tutkimuksissa.
- HUS:n tutkijoiden julkisilta ja yksityisiltä rahoittajilta saaman rahoituksen hallinnoinnista ja kirjanpidon hoidosta tehdään sopimus HYKS-instituutti Oy:n kanssa.

Kotimaisten säätiöiden myöntämiä henkilökohtaisia apurahoja, joihin ei sisälly tilinpitovelvollisuutta, ei tarvitse ohjata maksettavaksi HYKS-instituutti Oy:n kautta.
- HUS:lle myönnetty tutkimusrahoitus hallinnoidaan ja sitä koskevat sopimukset tehdään HUS:n yhtymähallinnossa. Suomen Akatemia, Euroopan yhteisö (EU), Tekes ja muutamat säätiöt myöntävät yleensä tutkimusrahoituksen HUS:lle.