Muu tieteellinen tutkimus

Kliinisellä tutkimuksella selvitetään tarvittaessa terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen toimivuutta ja käyttöön soveltuvuutta. Tutkimuksessa määritetään ja arvioidaan laitteen ja tarvikkeen ominaisuuksia, suorituskykyä sekä haittavaikutuksia. Se on osa vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevaa menettelyä ennen markkinoille saattamista tai käyttöönottoa. Tällaisista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevista tutkimuksista tulee tehdä ilmoitus Valviralle.

Selkärankaisilla eläimillä tehtävää koe-eläintutkimusta säädetään lailla koe-eläintoiminnasta (62/2006).

Eläinkokeen saa suorittaa vain eläinkoelautakunnan luvalla. Eläinkokeen suorittaminen edellyttää, että laitoksella, jossa koe tehdään, on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä koe-eläinlaitoslupa.

Luvan haltijan tulee eläinkokeen suorittamisen jälkeen 3 kk kuluessa eläinkokeen päättymisestä tehdä  ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (rekisteri eläinkoeluvista).