Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuksen voi aloittaa vasta kun sille on myönnetty tutkimuslupa. Tieteelliselle tutkimustyölle on ominaista, että se perustuu tutkimussuunnitelmaan, noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja tuottaa tuloksia, jotka on tarkoitettu julkaistaviksi. 

HUS valvoo kaikkea kliinistä tutkimusta, jonka kohteena ovat HUS:n potilaat tai koehenkilöt tai heistä peräisin olevat kudokset tai näytteet. Samoin HUS omistaa tutkimukset, joissa hyödynnetään HUS:n henkilökuntaa, tiloja, laitteita, potilas- tai hallintoasiakirjoja, tietojärjestelmiä tai rekistereitä tai jota rahoitetaan HUS:n saamalla tutkimusrahoituksella. ​HUS:n nimissä tapahtuvaa tutkimustoimintaa ei voida siirtää HUS:n ulkopuolelle.

Tutkimusluvan hakemista varten on esitettävä aina:


​Tutkimusluvan hakemista varten tutkimustoiminta luokitellaan seuraavasti:

  • Ihminen tutkimuksen kohteena
  • Asiakirja tai rekisteri tutkimuksen kohteena
  • Kudos tai ihmisperäinen näyte tutkimuksen kohteena
  • Muu tieteellinen tutkimus (kuten laite- tai koe-eläintutkimus)


Yksittäinen tutkimus voi kohdistua yhteen tai useampaan näistä neljästä luokasta. Mikäli tutkimuksessa on mukana osa, jonka kohteena on ihminen, tutkimusta käsitellään ensisijaisesti ihmiseen kohdistuvana tutkimuksena.

Tutkimuslupa haetaan sähköisesti Tutkijan työpöytä​ -sovelluksessaTutkimusluvasta tehdään kirjallinen viranhaltijapäätös. Tutkimustoiminnan valvontaa ja tilastointia varten HUS:ssa pidetään tutkimusrekisteriä.

Tutkimusluvat HUS:ssa