Tutkimusluvan hakeminen

HUS:ssa tieteelliseen tutkimustyöhön on aina haettava lupa. Tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty. Tieteelliselle tutkimustyölle on ominaista, että se perustuu tutkimussuunnitelmaan, noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja tuottaa tuloksia, jotka on tarkoitettu julkaistaviksi. 

HUS omistaa ja valvoo tutkimusta, jonka kohteena ovat HUS:n potilaat tai koehenkilöt tai heistä peräisin olevat kudokset tai näytteet tai jossa hyödynnetään HUS:n henkilökuntaa, tiloja, laitteita, potilas- tai hallintoasiakirjoja, tietojärjestelmiä tai rekistereitä tai joita rahoitetaan HUS:n saamalla tutkimusrahoituksella. HUS:n nimissä tapahtuvaa tutkimustoimintaa ei voida siirtää HUS:n ulkopuolelle.

Tutkimusluvan hakemista varten on esitettävä aina:

  • Tutkimussuunnitelma
  • Selvitys tutkimuksen käytännöllisestä suorittamisesta
  • Tutkimuksen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
  • Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden lista​
  • Muut tarvittavat asiakirjat määräytyvät tutkimuksen luonteen mukaan. 


​Tutkimusluvan hakemista varten tutkimustoiminta luokitellaan seuraavasti:

  • Ihminen tutkimuksen kohteena
  • Asiakirja tai rekisteri tutkimuksen kohteena
  • Kudos tai ihmisperäinen näyte tutkimuksen kohteena
  • Muu tieteellinen tutkimus (kuten laite- tai koe-eläintutkimus)


Yksittäinen tutkimus voi kohdistua yhteen tai useampaan näistä neljästä luokasta. Mikäli tutkimuksessa on mukana osa, jonka kohteena on ihminen, tutkimusta käsitellään ensisijaisesti ihmiseen kohdistuvana (luokan 1) tutkimuksena.

Tutkimuslupa haetaan sähköisesti Tutkijan työpöytä​ -sovelluksessaTutkimusluvasta tehdään kirjallinen viranhaltijapäätös. Tutkimustoiminnan valvontaa ja tilastointia varten HUS:ssa pidetään tutkimusrekisteriä.