Opinnäytetyön tutkimusluvan hakeminen

​Opinnäytetyön tutkimuslupa haetaan sähköisesti Tutkijan työpöytä -järjestelmässä​.​

Opinnäytetyö voi olla

  • ammattikorkeakoulun lopputyö,
  • yliopiston pro gradu -tutkielma tai
  • lääketieteen kandidaatin syventäviin opintoihin liittyvä työ.

Opinnäytetyön lupahakemus tehdään Tutkijan työpäydässä​, ja lähetetään sen tulosyksikön tutkimuksen yhteyshenkilölle, josta tutkimusaineisto kerätään. 

Ennen hakemuksen lähettämistä opinnäytetyön tekijän tulee olla yhteydessä siihen tulosyksikköön, josta aineisto kerätään. Hakemukseen tarvitaan tutkimuksen vastuuhenkilö tulosyksiköstä.

 

 Ohjeet ja lomakkeet opinnäytetyön tutkimuslupahakemukseen

 
tutkijan tyopoyta.jpg
tutkimusluvan hakeminen.jpg
ihminen kohteena.jpg
asiakirja.jpg
kudos.jpg
muu tutkimus.jpg
biopankkitutkimus.jpg
opinnaytetyo.jpg