Opinnäytetyön tutkimusluvan hakeminen

​Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyönsä HUS:ssa. Työ voi olla

  • ammattikorkeakoulun lopputyöhön,
  • yliopiston pro gradu -tutkielmaan,
  • lääketieteen kandidaatin syventäviin opintoihin tai
  • koulujen ja toimintayksikön välisiin hankesopimuksiin liittyvä työ.

 

Kaikista opinnäytetöistä tehdään opinnäytetyön lupahakemus, jonka tutkimussihteeri (tutkimuksen yhteyshenkilö)​ kirjaa opinnäytetyön tutkimusrekisteriin. Kun työ on valmis, opiskelija toimittaa siitä yhden kappaleen HUS:n yhteistyöyksikköön.

Opinnäytteen tekijöitä voidaan pyytää esittelemään työtään erilaisiin sisäisiin koulutustilaisuuksiin. Jos opinnäytetyö sisältää tuotoksen, tehdään sen käytöstä sopimus HUS:n kanssa.

 

 Ohjeet ja lomakkeet opinnäytetyön tutkimuslupahakemukseen

 
tutkijan tyopoyta.jpg
tutkimusluvan hakeminen.jpg
ihminen kohteena.jpg
asiakirja.jpg
kudos.jpg
muu tutkimus.jpg
biopankkitutkimus.jpg
opinnaytetyo.jpg