Kudos tai näyte tutkimuksen kohteena

Tutkittavan suostumus
 
Ihmisperäistä materiaalia koskevat tutkimukset perustuvat pääsääntöisesti tutkittavalta saatuun kirjalliseen suostumukseen ja ne tehdään lääketieteellisen tutkimuksen mallia noudattaen (Ihminen tutkimuksen kohteena).
 
Valviran viranomaislupa
 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira voi myöntää hakemuksesta luvan ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteelliseen käyttöön erikseen säädetyissä tapauksissa (kudoslaki ja asetus).
 
Lupahakemuksen allekirjoittavat HUS:ssa yhtymähallinnon johtajaylilääkäri ja tutkimuksen vastaava tutkija. Valvira edellyttää, että lupahakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja alueellisen eettisen toimikunnan puoltava lausunto.
tutkijan tyopoyta.jpg
tutkimusluvan hakeminen.jpg
ihminen kohteena.jpg
asiakirja.jpg
kudos.jpg
muu tutkimus.jpg
biopankkitutkimus.jpg
opinnaytetyo.jpg