Tutkimushankkeet

Tällä sivustolla esitellään kiinnostavia sairaanhoidon tutkimushankkeita, joihin HUS ja sairaanhoitopiirin työntekijät ovat osallistuneet.

Sivusto ei ole täydellinen luettelo kaikista tutkimushankkeista vaan pikemminkin  otos kiinnostavimmista tai suurimmista meneillään olevista hankkeista.