Tutkimusjohto

Anne_tutkimusjohto3.jpgTutkimusjohtaja Anne Pitkäranta
anne.pitkaranta@hus.fi

Tutkimus- ja opetustoiminnan kehittäminen
Tukimusstrategian ja konsernitasoisen tutkimuksen ohjeistus 
Valtion yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen antamaan rahoitukseen liittyvät erityisvastuualuetasoiset järjestelyt
Yhteistyö terveydenhuollon organisaatioiden, Helsingin yliopiston, tutkimuslaitosten sekä alan yritysten kanssa
 
 

munapaa.jpgYlilääkäri Ari Lindqvist
ari.lindqvist@hus.fi

Valtion tutkimus- ja opetusrahoituksen budjetointi ja käyttöä ohjaavat prosessit
Tutkimuslupamenettelyn prosessit
Alueellisten eettisten toimikuntien toiminta
Keksintöohjesäännön prosessi
Yliopistorajapinta ja toimikuntatyö
 
 

Riitta_ms_9727 pieni.jpgTutkimus- ja tiedeylihoitaja Riitta Meretoja
riitta.meretoja@hus.fi

Tutkimus- ja opetustoiminnan kehittäminen ja tuki
Tutkimustoiminnan ohjeistus, lupamenettelyt ja valvonta
Keskitettyjen tutkimuslupien valmistelu ja valvonta
Hoito- ja terveystieteellisen tutkimuksen tulosten siirtäminen palvelutuotannon käyttöön
 
 
 

munapaa.jpgKehittämispäällikkö Terttu Kovanen
terttu.kovanen@hus.fi

Valtion tutkimus- ja opetusrahoitukseen liittyvä neuvonta
HUS:n tutkimustoimikunnan sihteeri
Tutkijan työpöydän pääkäyttäjä
Tietun pääkäyttäjä ja neuvontatehtävät
Erhan pääkäyttäjä ja neuvontatehtävät
Tutkimuksen ja opetuksen kehittämishankkeiden projektipäällikkö
 
 
 

munapaa.jpgJohdon assistentti Lauri Ihari
lauri.ihari@hus.fi

Tutkimusjohtajan ryhmän sihteerin tehtävät
Valtion tutkimus- ja opetusrahoitus
Yliopistotoimikunnan valmistelutehtävät
Tietun varapääkäyttäjä ja tallentaja
Tutkimuslupa-asioiden valmistelu
Keksintöasiat 
 
 

munapaa.jpgController Antti Saarelainen, yhtymähallinnon talousjohto
antti.saarelainen@hus.fi

Ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeiden hallinnointi
Rahoitushakuun liittyvät hallinnointitehtävät
Tutkimusrahoituksen menettelytapaohjeiden kehittäminen
Kokonaiskustannuslaskennan kehittäminen
Valtion tutkimus- ja opetusrahoituksen tutkimusmäärärahan budjetointi ja toteuman hallinnointi
 
 
munapaa.jpgController Eveliina Juuma, yhtymähallinnon talousjohto
 
Helsingin Biopankin toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta
FinnGen-hankkeen hallinnointi ja raportointi
Tutkimusrahoituksen ja -hankkeiden hallinnointi ja raportointi
 
 
 
 

munapaa.jpgTiedottaja Varja Siirtola
varja.siirtola@hus.fi

Tutkimusviestintä
Tutkimuksen nettisivujen sisällöntuotanto ja päivitys
Helsingin Biopankin viestintä