Tutkimusstrategia

HUS:n strategian ensimmäinen päämäärä on potilaslähtöinen, vaikuttava ja oikea-aikainen erikoissairaanhoito ja toinen korkeatasoinen tutkimus ja opetus. Strategiansa mukaan HUS hyödyntää tieteellisen tutkimustyön tuloksia taudin määrittelyssä ja hoidossa ja on kansainvälisesti arvostettu uusien teknologioiden kehittäjä ja käyttäjä. Näiden strategisten päämäärien saavuttaminen ei ole mahdollista ilman oman tutkimustyön tuomaa ja sen kautta opittua uutta tietoa.

HUS:n varsinaista strategiaa täydentävä tutkimusstrategia on kiteytetty kuudeksi tavoitteeksi. Lisäksi se sisältää näiden tavoitteiden toteuttamisen tärkeimmät edellytykset ja joukon operatiivisten kehityshankkeiden aiheita.

 

 Lisätietoa