Tutkimusstrategia

Tutkimusta ja opetusta korkeakoulu- ja yritysyhteistyössä
 
HUS on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä lääke- ja terveystieteen tutkimuksen ja opetuksen keskus, jossa sovelletaan ja tuotetaan uutta tietoa potilaan parhaaksi ja edistetään terveysalan yritysyhteistyötä. HUS toimii tutkimuksessa ja opetuksessa tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston, sen lääketieteellisen tiedekunnan ja muiden korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. HUS, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE/FIMM) ovat yhdessä AMCH eli Akateeminen lääketiedekeskus Helsinki.
 
AMCH:n tavoitteena on
 
  • parantaa ja kehittää lääke- ja terveystieteen kliinisen ja soveltavan tutkimuksen olosuhteita
  • vakiinnuttaa biopankkitoiminta kiinteäksi osaksi tutkimuskeskuksen palveluja
  • kehittää ja laajentaa tutkijaa helpottavia sähköisiä palveluja
  • olla mukana life science –alan ja terveysteknologian toiminnassa osallistumalla Health Capital Helsinki –ohjelmaan
  • järjestää tutkimushoitajakoulutusta
  • osallistua HUS:n kehityshankkeisiin virtuaalisairaalssaa, testbed-toiminnassa, framework-sopimuksissa yritysten kanssa ja Biodesign-hankkeissa
  • solmia raamisopimuksia merkittävien lääketieteellisten yritysten ja terveysteknologiayritysten kanssa
  • vakiinnuttaa Comprehensive Cancer Centerin (Syöpäkeskus) asema kansallisen tason koordinaattorina syöpätutkimuksen verkostossa
  • edistää terveysalan yritystoimintaa ja alan julkista keskustelua
 

 Lisätietoa