Valtion tutkimusrahan hakeminen

Yleistä VTR-hakemuksesta
 
​Hakemus tutkimushankkeen rahoittamiseksi VTR:lla tehdään HUS:n tutkimustoimikunnalle. Rahoitussuunnitelma voi sisältää erilaisia tutkimuksesta aiheutuvia kustannuksia, kuten palkka-, materiaali-, palvelu-, matka- ja laitehankintakustannuksia. Hankesuunnitelma voi avustavan henkilöstön palkkojen lisäksi sisältää myös hankejohtajan ja muiden tutkijoiden palkkakustannuksia.
 
Hakemuksen täyttäminen
 
Sähköinen hakulomake​ täytetään verkossa.
Hanke-ehdotukseen liitetään kustannusarviolomake, tutkimussuunnitelma sekä hankejohtajan CV ja julkaisuluettelo. 

Hakuaika on päättynyt ​4.5.2018

Sähköisesti täytetty hanke-ehdotuksen päälomake (e-lomake) liitteineen tulee olla toimitettu sähköisesti perjantaihin 4.5.2018 klo 15.00 mennessä.
 
Valtion tutkimusrahan vuosikello
 
VTR-vuosikello näyttää hakuajankohdat.
 
Hankkeen raportointi
 
Hankkeen loppuraportti on tehtävä hanketta seuraavan vuoden toukokuun alkuun mennessä R-raportointilomakkeella. Monivuotisissa hankkeissa hankejohtaja on velvollinen tekemään selvityksen vuosittain. Raportoinnista voidaan antaa lisäohjeita hankekauden aikana STM:n asettamien vaatimusten mukaisesti. Lomake palautetaan tulosyksikköön. Lisätietoa VTR:n käytön raportoinnista täällä​.
 
Tarkemmat ohjeet ja tutkijan palkkataulukko
 

Hanke-ehdotuksen laatimisohje​
Tutkijoiden palkat​

 
Neuvontaa Valtion tutkimusrahaan liittyen
 
  • Terttu Kovanen, kehittämispäällikkö | terttu.kovanen@hus.fi | 050 427 0679
  • Lauri Ihari, johdon assistentti | lauri.ihari@hus.fi | 050 427 9860
  • Ari Lindqvist, ylilääkäri | ari.lindqvist@hus.fi | 040 523 8686
​​​​