Suomen Akatemian tutkimusrahoitus


 
HUS-suorituspaikan sitoumuksen Akatemian SARA-järjestelmässä antaa tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta. Projektin omarahoitusosuus (30 %) tulee tämän jälkeen automaattisesti hakemuksen tullessa rahoitetuksi.
 
Sitoumuksen antajan tiedot täytetään sähköisen hakujärjestelmän välilehdellä Hankkeen rahoitus / Suoritus paikan sitoumus.
Akatemia lähettää sitoumuspyynnön sähköpostilla hakuajan päätyttyä hakijan ilmoittamalle henkilölle.

  • Tee kustannusarvio HUS:n budjetointipohjalle
 
HUS:n rahoitushakemukset laaditaan oheisilla kustannuskertoimilla:

- henkilösivukulut (hsk): 55,0 %
- yleiskustannuskerroin (yk): 64,22 %
- tehollinen työaika: 85,21 %
 
Kustannusarvioon lisättävät muut tutkimuskulut budjetoidaan alv 0 % -summilla.
-> Akatemian SARA-järjestelmään valitaan: Muut kustannukset sisältävät ALV: EI.
 
  • Tee palkkabudjetointi

 

Määräaikaisesti tutkimustyötä suorittavan tutkijan palkkana budjetoidaan akateemisen loppututkinnon mukaista kiinteää kokonaispalkkaa.

- professori (tehtävään nimitettynä): 5655,01 €/kk
- dosentti 5115,75 €/kk
- tohtorintutkinto/väitellyt: 3768,67 €/kk
- ei-väitellyt, lisensiaattitutkinnon suorittanut: 3251,19 €/kk
- ei-väitellyt, maisterintutkinnon suorittanut: 2514,44 €/kk
- ei-väitellyt, ei akateemista loppututkintoa 1583,77 €/kk
- muu avustava henkilökunta, kts. taulukko​

 

tutkimuksen rahoitus hus.jpg
pelkka aurora.jpg
budjetointipohjat.jpg
VTR_oikea.jpg
suomen_akat_oikea.jpg
tutkimusrah_hakupalv_oikea.jpg
tutkimrah_hak_raport_oikea.jpg