Tutkimusrahan hakeminen ja käytön raportointi

 

 > Muun ulkoisen tutkimusrahan hakeminen ja käytön raportointi
 

Esimerkiksi Suomen Akatemian kautta saatavan valtionavustuksen, EU-rahoituksen ja yksityisten rahoittajien HUS:lle myöntämän tutkimusrahoituksen haku ja käytön raportointi tehdään tämän ohjeen mukaan.

 
 
  1. Tutkija ilmoittaa HUS:n yhtymähallintoon controllerille HUS:lle tulevan tutkimusrahan hakemisesta
  2. Rahoittajan rahoituspäätös toimitetaan HUS:n yhtymähallintoon controllerille
  3. Tutkija hakee HUS:n tutkimusluvan, kun rahoituspäätös on valmistunut
  4. Tutkija saa tutkimusrahan käyttöönsä tietyllä projektitunnuksella
  5. Hankejohtaja (vastaava tutkija) käyttää rahaa tutkimusluvan mukaisesti ja kirjaa rahan käytön HUS:n laskentajärjestelmään
  6. HUS:n yhtymähallinnon controller seuraa projektille kirjautuvia kuluja ja pitää niistä projektikirjanpitoa
  7. HUS:n yhtymähallinnon controller laskuttaa rahoittajaa syntyneistä kuluista rahoituspäätöksen mukaisesti
  8. HUS:n yhtymähallinnon controller tekee rahoitetulle projektille tilintarkastuskelpoisen loppuraportin

 

___________________________________________________________________

tutkimuksen rahoitus hus.jpg
pelkka aurora.jpg
budjetointipohjat.jpg
VTR_oikea.jpg
suomen_akat_oikea.jpg
tutkimusrah_hakupalv_oikea.jpg
tutkimrah_hak_raport_oikea.jpg