EU-rahoitus

EU Research & Innovation funding for 2020:

EU Horizon 2020 SC1 Health, demographic change and wellbeing draft work programme (topic descriptions) for 2020  is now available.

Read more 

 

Horizon2020

 
Horizon2020 tai Horisontti2020 (H2020) on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, joka rahoittaa tutkimus- ja innovaatiohankkeita vuosina 2014 - 2020 yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla. Ohjelma rakentuu kolmesta pilarista, joissa on rahoitusmahdollisuuksia sekä kansainvälisille konsortioille että yksittäisille tutkijoille. Ohjelmasta voi hakea rahoitusta myös esim. Yliopistosairaaloiden infrastruktuuria ja verkostoyhteistyötä tukeviin aloitteisiin.

 
European Research Council (ERC)

ERC-rahoitus sisältyy H2020-ohjelman ensimmäiseen pilariin. Lue lisää.

Marie Sklodowska-Curie Actions

 
Marie Sklodowska-Curie-rahoitus sisältyy niin ikään H2020-ohjelman ensimmäiseen pilariin.
 
Lue lisää.

FET Flagships - Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges​.
 

IMI Innovative Medicines Initiative is an EU public-private partnership funding health research and innovation. Read more.

Open calls:

IMI2 - Call16

IMI2 - Call15

Future topics here.