EU-rahoitus

Horizon2020

Horizon2020 tai Horisontti2020 (H2020) on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, joka rahoittaa tutkimus- ja innovaatiohankkeita vuosina 2014 - 2020 yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla. Ohjelma rakentuu kolmesta pilarista, joissa on rahoitusmahdollisuuksia sekä kansainvälisille konsortioille että yksittäisille tutkijoille. Ohjelmasta voi hakea rahoitusta myös esim. Yliopistosairaaloiden infrastruktuuria ja verkostoyhteistyötä tukeviin aloitteisiin.

 
European Research Council (ERC)

ERC-rahoitus sisältyy H2020-ohjelman ensimmäiseen pilariin. Lue lisää.

Marie Sklodowska-Curie Actions

Marie Sklodowska-Curie-rahoitus sisältyy niin ikään H2020-ohjelman ensimmäiseen pilariin. Lue lisää.

FET Flagships - Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges​