Tutkimusjohto

Tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta

 

 
Konsernin tutkimus- ja opetustoiminnan kehittäminen
Tukimusstrategian ja konsernitasoisen tutkimuksen ohjeistus
Valtion yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen antamaan rahoitukseen liittyvät erityisvastuualuetasoiset järjestelyt
Yhteistyö terveydenhuollon organisaatioiden, Helsingin yliopiston, tutkimuslaitosten sekä alan yritysten kanssa
 

Ylilääkäri Ari Lindqvist 

 
 
Valtion tutkimus- ja opetusrahoituksen budjetointi ja käyttöä ohjaavat prosessit
Tutkimuslupamenettelyn prosessit
Alueellisten eettisten toimikuntien prosessit ja henkilöstöhallinto
Keksintöohjesäännön prosessi
Yliopistorajapinta ja toimikuntatyö
 

Kehittämispäällikkö Riitta Meretoja 

 
 
Keskitettyjen tutkimuslupien valmistelu ja valvonta (Konserni / HYKS-sha:n hallinto)
Tutkimustoiminnan ohjeistus- ja lupamenettelyt
Rekisterit ja tutkimuksesta tiedottaminen
Oppimisympäristöjen laadun seuranta 
Hoitotieteellisen tutkimuksen ohjaus ja tukeminen
 

Kehittämispäällikkö Terttu Kovanen

 
 
Valtion tutkimus- ja opetusrahoituksen käytön ohjeistus, neuvonta ja raportointi
HUS:n tutkimustoimikunnan sihteeri
Tieteellisen tutkimuksen rekisterin (Tietu) pääkäyttäjä ja neuvontatehtävät
Erikoislääkärikoulutuksen hallintajärjestelmän (Erha) pääkäyttäjä ja neuvontatehtävät
Tutkimuksen ja opetuksen kehittämishankkeiden projektipäällikkö
 

Johdon assistentti Lauri Ihari 

 
 
Tutkimusjohtajan ryhmän sihteerin tehtävät
Valtion tutkimus- ja opetusrahoituksen (ent. evo) prosesseissa avustaminen 
HUS/HY-yliopistotoimikunnan valmistelutehtävät ja pöytäkirjat
Tietun (tieteellisen tutkimuksen rekisterin) varapääkäyttäjä ja tallentaja (yhtymähallinto, HYKS-sha:n hallinto)
Tutkimuslupa-asioiden valmistelu (yhtymähallinto, HYKS-sha:n hallinto)
Keksintöasiat
 

Controller Antti Saarelainen, yhtymähallinnon talousjohto

 
 
Kiinteässä yhteistyössä tutkimusjohtajan ryhmän kanssa.

Ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeiden hallinnointiin liittyvät tehtävät Rahoitushakuun liittyvät hallinnointitehtävät
Tutkimusrahoituksen menettelytapaohjeiden kehittäminen
Kokonaiskustannuslaskennan kehittäminen
Valtion tutkimus- ja opetusrahoituksen (ent. evo) tutkimusmäärärahan budjetointi ja toteuman hallinnointi
 

Tiedottaja Varja Siirtola

 
 
Tutkimusviestintä