Organisaatio

HUS:n tutkimustyö ja sen ohjaus tapahtuu pääosin Hyksin eri toimintayksiköissä ja usein yhteistyönä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan laitosten tai yhteislaitoksena toimivan Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM:n kanssa. Biomedicum Helsinki tarjoaa hyvän tutkimusympäristön suurelle joukolle yliopiston ja HUS:n tutkijoita.

Yhtymähallinnossa tutkimusjohtajan alaisuudessa toimivan ryhmän tavoitteena on helpottaa HUS:n tutkijoiden työtä tarjoamalla heidän käyttöönsä yhteisiä palveluja ja asiantuntija-apua. Ryhmä muun muassa pitää yllä tutkimusohjeistoa, huolehtii valtion tutkimusrahoitukseen liittyvistä kysymyksistä, antaa tukea apurahahakemusten tekemiseen, vastaa eettisten toimikuntien toiminnasta ja huolehtii tutkimusrekistereistä.

Ryhmä ottaa mielellään vastaan ehdotuksia siitä, miten HUS:n tutkijoiden mahdollisuuksia korkeatasoiseen tutkimustyöhön voitaisiin parantaa.

Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien kliinisten lääketutkimusten ja yksittäisten tutkijoiden, esimerkiksi säätiöiltä saamien apurahojen hallinnoinnista huolehtii HYKS-instituutti.