Opinnäytetyön tutkimusluvan hakeminen

Ammattikorkeakouluissa tehtävää opinnäytettä ja yliopistoissa tehtävää pro gradu tutkimusta tekevillä opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäytetöitä HUS:ssa. Opinnäytetyöt voivat liittyä myös ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen ja toimintayksikön välisiin hankesopimuksiin.

Kaikista opinnäytetöistä tehdään opinnäytetyön lupahakemus ja työt kirjataan tutkimusrekisteriin. Opiskelija toimittaa yhteistyöyksikköön yhden kappaleen valmiista opinnäytetyöstään. Opinnäytteen tekijöitä voidaan pyytää myös esittelemään työtään erilaisiin sisäisiin koulutustilaisuuksiin. Jos opinnäytetyö sisältää tuotoksen, tehdään sen käytöstä sopimus HUS:n kanssa.

Lupahakemusprosessiin liittyvät lomakkeet.