Lomakkeet ja ohjeet

Tutkimustoimintaan liittyvät lomakkeet on jaoteltu selvyyden vuoksi eri kategorioihin. Ervan tutkimustoimintaan liittyvät lomakkeet löytyvät omalta alasivultaan.

HUS:ssa tehtävä tutkimustyö tuottaa vuosittain liki kaksituhatta raporttia, joita julkaistaan kansainvälisissä, vertaisarviointia käyttävissä tieteellisissä aikakausilehdissä. Niistä kerätään vuosittain tiedot muun muassa valtion tutkimusrahoitusta koskevia tarpeita varten. Sen lisäksi Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjasto Terkko pitää yllä palvelua, josta voi päivittäin nähdä kampukselta tulleet julkaisut.
​​​