Tutkimus HUSissa

HUS:ssa tutkimus ja opetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston, sen lääketieteellisen tiedekunnan ja muiden korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. HUS, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) muodostavat yhdessä Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH).
 

AMCH:n julkaisut

Terkko Navigator

 

578x3.jpg 

Tutkimuksen tavoitteet 2018
 

Tutkimuksen tavoitteet

 
 • Toimia aktiivisena kumppanina kansainvälisissä projekteissa ja kehittämisvirroissa​
 • Kehittää sosiaali- ja terveystieteellisen tutkimuksen toimintaedellytyksiä ja infrastruktuuria, kuten tietoallas- ja biopankkitoimintaa
 • Helpottaa tutkimuksen hallinnollisia prosesseja vähemmän tutkijaa kuormittavaksi
 • Parantaa tutkijoiden mahdollisuuksia saada ulkopuolista tutkimusrahoitusta
 • Edistää terveysalan yritystoimintaa ja alan julkista keskustelua
 • Varmistaa tutkimuksen asema ja edellytykset maakuntatasolla sekä soten tullessa

 

 

Opetuksen tavoitteet

 

 • Tarjota korkeatasoinen harjoittelualusta Helsingin yliopiston
  - lääketieteen,
  - hammaslääketieteen,
  - psykologi- ja
  - logopediopiskelijoille
  sekä vastata osaltaan heidän kliinisestä opetuksesta
 • Tarjota harjoittelualusta myös terveysalan AMK-opiskelijoille ja ohjata terveysalan AMK-opiskelijoiden kliinisiä harjoitteluja
 • Tarjota erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille laadukas erikoistumispaikka
 •  Kouluttaa lisäksi muita palvelujärjestelmän tarvitsemia erikoisosaajia (kuten  sairaalakemistejä ja -fyysikkoja)
 • Osallistua sosiaali- ja terveysalan jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen sote-uudistuksen tarpeita vastaavaksi ja vauhdittaa palvelujärjestelmän ja koulutusjärjestelmän välistä vuoropuhelua sekä asiantuntijoiden yhteistyötä
 
​​​​​​​