Määrärahan käyttöselvitys vuodelta 2016

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahan käyttöselvitys vuodelta 2016

HYKS:n erityisvastuualueella olevia terveydenhuollon toimintayksiköitä, joilla on ollut käytössään valtion terveyden tutkimuksen määrärahaa vuonna 2016, pyydetään raportoimaan valtion tutkimusmäärärahan käyttö vuoden 2016 ajalta liitteiden a ja b mukaisesti erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle (terveydenhuoltolaki 64 §). 
Raportointi pyydetään tekemään sähköisesti täytettäviin Excel-taulukoihin "selvitys yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahan käytöstä vuonna 2016" liite a ja b. Ohje ja liitteet a ja b ovat ohessa erillisinä tiedostoina.
Toimita liitteet a ja b 16.6.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen lauri.ihari(a)hus.fi.


Lisätietoja

Ari Lindqvist, ylilääkäri
ari.lindqvist(a)hus.fi
040 523 8686

Lauri Ihari, johdon assistentti 
lauri.ihari(a)hus.fi
050 427 9860