Hakuohje

Tutkimusmäärärahan haku HYKS:n erityisvastuualueella
Terveydenhuoltolain tultua voimaan tutkimus-evo on korvautunut valtion yliopistotasoisella terveyden tutkimuksen rahoituksella (valtion tutkimusraha, VTR). VTR maksetaan HYKS:n erityisvastuualueen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnalle (HYKS:n erva-tutkimustoimikunta). 
Ervan terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voi hakea tutkimusmäärärahaa erva-tutkimustoimikunnalta. Näitä asetuksella erikseen säädettyjä organisaatioita HYKS:n erityisvastuualueella ovat Invalidiliiton Kuntoutus Oy, Sairaala ORTON Oy ja SPR Veripalvelu.
Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ei voi hakea tutkimusrahaa erva-tutkimustoimikunnalta. Hakemuksen voivat tehdä vain edellä mainitut organisaatiot. Hakemusten on perustuttava tutkimushankkeisiin ja tutkimushankkeilla täytyy olla nimetty tutkimusryhmä ja vähintään yhdellä tutkimusryhmän jäsenistä täytyy olla työ- tai virkasuhde hakijana toimivaan julkisen sektorin organisaatioon tai asetuksella säädettyyn palveluntuottajaan.
Miten tutkijat hakevat tutkimusmäärärahaa?
Kukin organisaatio päättää osaltaan, miten sen palveluksessa olevat tutkijat toimivat hankehaussa. Jokainen hakukelpoinen organisaatio voi käyttää tätä ilmoitustekstiä sisäisessä ja internetissä tapahtuvassa ilmoittelussaan.
Vuoden 2018 hankehakemusten määräaika
Jotta erva-tutkimustoimikunta voi arvioida hankehakemukset ja päättää määrärahan jaosta ajoissa ennen vuoden 2018 alkua, hakuun oikeutettujen organisaatioiden on toimitettava hankehakemuksensa perjantaihin 16.6.2017 klo 15.00 mennessä. Hakemukset toimitetaan sähköisen linkin kautta:
Hakemus koostuu e-lomakkeena toimitettavasta hakemussivusta ja hakemuksen liitteenä sähköisinä tiedostoina toimitettavista asiakirjoista.
Yksityiskohtaisempi hakuohje ja Excel-liitteet on julkaistu alla. Ohje liitteineen lähetetään myös postitse HYKS:n erityisvastuualueella hakuun oikeutetuille organisaatioille.
Lisätiedot
Tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta, erva-tutkimustoimikunta, HUS yhtymähallinto, PL 100, 00029 HUS, puh. 040 643 0511 tai sähköpostitse anne.pitkaranta@hus.fi
Ylilääkäri Ari Lindqvist, erva-tutkimustoimikunta, HUS yhtymähallinto, PL 705, 00029 HUS, puh. 040 523 8686 tai sähköpostitse lauri.ihari@hus.fi
Sähköisen e-lomakkeen täyttöön liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Terttu Kovanen, puh. 050 427 0679, sähköposti: terttu.kovanen@hus.fi 

 

 Ohjeet