Ohjeet ja lomakkeet

Ohjeet
Tutkijan oppaassa annetaan ohjeet lääketieteellisessä tutkimuksessa tarvittavasta eettisen toimikunnan lausunnosta ja sen hakemisessa noudatettavista menettelytavoista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella mukaan lukien Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirit.
 
Hakemuslomakkeet 
Hakemus eettiselle toimikunnalle –lomaketta käytetään haettaessa eettisen toimikunnan lausuntoa muusta kuin kliinisestä lääketutkimuksesta sekä myös niistä kansainvälisistä monikeskustutkimuksista, jotka eivät ole kliinisiä lääketutkimuksia.
Hakemus eettiselle toimikunnalle –lomaketta käytetään, kun HUS:n eettiseltä toimikunnalta haetaan lausuntoa uudesta tutkimuksesta tai siihen tulleesta muutoksesta tai lisäyksestä taikka päivityksestä (jatkokäsittely).
 

 

Lausuntohakemus näytteiden ja niihin liittyvien tietojen siirrosta biopankkiin lähetetään sille eettiselle toimikunnalle, jonka alueella näytteet sijaitsevat. HUS:ssa koordinoiva eettinen toimikunta antaa lausunnot kaikista näytteiden ja niihin liittyvien tietojen siirrosta biopankkiin.

 
Kliinistä lääketutkimusta koskeva lausuntohakemus on kaikissa tapauksissa tehtävä STM:n vahvistamalla lomakkeella.
 
          • TUKIJAn lomakkeet ja asiakirjamallit
 
Rekisteriseloste
Käytetään Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löytyvää Tieteellisen tutkimuksen rekisteriselostelomaketta. Huomaa, että tutkijalähtöisissä tutkimuksissa rekisterinpitäjä on pääsääntöisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaala, PL 100, 00029 HUS, ei tutkija itse.