AMCH-kampus ja yhteistyöverkosto

 
 
___________________________________________________________________ 
 
AMCH ja innovaatiotoiminta
 
 
HUS, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Helsingin kaupunki muodostavat allianssin, joka kehittää tutkimukseen pohjautuvaa innovaatio- ja liiketoimintaympäristöä. Health Capital Helsinki (HCH) on life science- ja terveysteknologia-alan keskittymä, jonka päämääränä on tehdä pääkaupunkiseutu ja Suomi tunnetuksi ja Pohjoismaiden parhaaksi paikaksi tehdä tutkimusta, kehitystä ja liiketoimintaa.
 
 
AMCH:n kautta HUS:n tutkijoilla on mahdollisuus osallistua Stanfordin yliopistossa kehitettyyn Biodesign-ohjelmaan. Biodesign on strukturoitu menetelmä, joka pyrkii edistämään lääketieteellistä hoitoa monialaisella lähestymistavalla. Biodesign Finland on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja HUS:n järjestämä koulutushanke, joka perustuu Stanfordin yliopistossa kehitettyyn konseptiin. Hankkeessa on tarkoitus kehittää teknisiä, kaupallistettavaksi soveltuvia ratkaisuja sairaaloiden käytännön tarpeisiin ja luoda uutta yritystoimintaa. Samalla osallistujat saavat arvokasta tuotekehitysalan koulutusta.
 
 
AMCH:n kautta HUS:n tutkijoilla on mahdollisuus osallistua Stanfordin yliopistosta lähtöisin olevaan SPARK-ohjelmaan. SPARK Finland on globaalisti verkottunut terveysteknologia- ja life science –alan kehittymistä edistävä ohjelma, joka tukee tutkimuksesta ja kliinisestä palvelutuotannosta kumpuavien ideoiden jalostamista tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi.