AMCH-kampus ja yhteistyöverkosto

 
 
Innovaatiotoiminta AMCH-kampuksella
 
 
Meilahden kampuskirjaston ensimmäisestä kerroksesta löytyvä Terkko Health Hub on terveyden ja life science alojen startup-keskittymä, joka tarjoaa terveys- ja lääketieteen alan tutkijoille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille sekä yrityksille ainutlaatuisen toimintaympäristön ja verkostot keskeisiin ekosysteemitoimijoihin. Terkko Health Hubissa on työskentely- ja neuvottelutiloja yrityksille, WELL-kahvila sekä kaikille avoimet työskentelytilat. Terkko Health Hubin toimintaa koordinoi Helsinki Think Company, joka järjestää kirjastossa erilaisia tapahtumia. 
 
 
HUS, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Helsingin kaupunki muodostavat allianssin, joka kehittää tutkimukseen pohjautuvaa innovaatio- ja liiketoimintaympäristöä. Health Capital Helsinki (HCH) on life science- ja terveysteknologia-alan keskittymä, jonka päämääränä on tehdä pääkaupunkiseutu ja Suomi tunnetuksi ja Pohjoismaiden parhaaksi paikaksi tehdä tutkimusta, kehitystä ja liiketoimintaa.
 
 
AMCH:n kautta HUS:n tutkijoilla on mahdollisuus osallistua Stanfordin yliopistossa kehitettyyn Biodesign-ohjelmaan. Biodesign on strukturoitu menetelmä, joka pyrkii edistämään lääketieteellistä hoitoa monialaisella lähestymistavalla. Biodesign Finland on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja HUS:n järjestämä koulutushanke, joka perustuu Stanfordin yliopistossa kehitettyyn konseptiin. Hankkeessa on tarkoitus kehittää teknisiä, kaupallistettavaksi soveltuvia ratkaisuja sairaaloiden käytännön tarpeisiin ja luoda uutta yritystoimintaa. Samalla osallistujat saavat arvokasta tuotekehitysalan koulutusta.
 
 
AMCH:n kautta HUS:n tutkijoilla on mahdollisuus osallistua Stanfordin yliopistosta lähtöisin olevaan SPARK-ohjelmaan. SPARK Finland on globaalisti verkottunut terveysteknologia- ja life science –alan kehittymistä edistävä ohjelma, joka tukee tutkimuksesta ja kliinisestä palvelutuotannosta kumpuavien ideoiden jalostamista tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi.