Tutkijalle

Suomalainen yhteiskunta odottaa oikeutetusti HUS:lta uusimpaan tietoon perustuvaa sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa. Välttämätön edellytys tämän tavoitteen saavuttamiseksi on korkeatasoinen kliinisen lääketieteen tutkimus, mikä onkin yksi HUS:n perustehtävistä. HUS:ssa keskitytään sellaiseen tutkimukseen, joka onnistuessaan johtaa perustavaa laatua olevaan uuteen tietoon ja sen kautta parantuneeseen diagnostiikkaan ja hoitoon.

Potilaiden hoitoa tutkimustyön tulokset siirtyvät hyödyttämään kahdella eri tavalla: toisaalta suoraan tutkimusinnovaatioiden kautta ja toisaalta tutkimustyön synnyttämän asiantuntijuuden kautta. Jälkimmäinen saattaa olla jopa tärkeämpi kuin edellinen, sillä korkeatasoista tutkimustyötä tekevä on aina tutkimiensa sairauksien syvällinen käytännönkin asiantuntija.

Kliinisen lääketieteen tutkimus on olennainen osa HUS:n palvelutuotannon lääketieteellisen sisällön kehittämistä.
 
​​​​​​​​​​​​
Ryhmä1
Ryhmä2