ORCID-tunnukset tutkimustyötä tekeville

Tieteellisten tuotosten yhdistäminen oikeisiin henkilöihin ja organisaatioihin on tärkeää sekä tutkijoille että näiden tutkimustoimintaa arvioiville tahoille. Tällä hetkellä tutkijan identifioinnin käytännöt ovat hajanaisia ja tekijöiden erottaminen toisistaan luotettavasti pelkästään henkilöiden nimien perusteella on mahdotonta. Nimet saatetaan eri yhteyksissä ilmoittaa eri muodossa, ja samannimisiä henkilöitä on paljon. Siksi luotettava tutkijoiden identifiointi edellyttää jonkinlaista tunnistejärjestelmää.

ORCID on avoin, voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka päämääränä on luoda ja ylläpitää rekisteriä tutkijoiden identifioimiseksi ja heidän tieteellisen tuotantonsa yhdistämiseksi heihin. OKM:n toimeksiannosta CSC:n toteuttama esiselvitys päätyi suosittelemaan ORCID:ia kansalliseksi tutkijatunnisteeksi. ORCIDia edellytetään jo usean tieteellisen lehden julkaisuprosessissa ja sen avulla on mahdollista tehdä tiedonhakuja esim. Scopus ja Web of Science -tietokannoissa.

Luo omat ORCID-tunnukset

Jotta kaikki HUS Kuntayhtymän julkaisut saadaan uusiin vertailuihin, jokaisen tutkijan tulisi luoda ORCID-tunnus, jos sitä ei jo ole (http://orcid.org/). Kaikki erikoislääkärit ovat jo Terkko Factor -listalla (https://www.terkko.helsinki.fi/scholarchart/). 

1. Mene osoitteeseen (http://orcid.org/) ja luo ORCID-tunnus. 
Kun tunnus on luotu, saat siitä sähköpostin otsikolla "[ORCID] Reminder to verify your email address". Avaa sähköposti ja klikkaa viestin ensimmäistä linkkiä. Tämän jälkeen tunnuksesi on aktivoitu.
 
2. Aktivoimisen jälkeen ilmoita tunnistenumero sähköpostilla Jukka Englundille (jukka.englund(a)helsinki.fi). 

3. Jos sinulla jo on ORCID-tunniste, niin ilmoita tunniste sähköpostilla Jukka Englundille (jukka.englund(a)helsinki.fi).

ORCID@AMCH in English:http://terkko.helsinki.fi/orcidamch