För yrkesfolk

HNS har 21 sjukhus med cirka 22 000 anställda. HNS ger vård och behandling inom alla större specialiteter. HNS svarar dessutom på riksnivå för behandlingen av mycket allvarliga och sällsynta sjukdomar och åtgärder, t.ex. organtransplantationer och många cancerbehandlingar.