Neurologi

Specialiteten neurologi omfattar undersökning, behandling och rehabilitering av sjukdomar i nervsystemet, dvs. hjärnan, ryggmärgen, det perifera nervsystemet och musklerna. Neurologiska symtom och sjukdomar är vanliga. De undersöks och behandlas på alla enheter inom hälso- och sjukvården: såväl på hälsovårdscentralerna, inom företagshälsovården och på krets- och centralsjukhusen som på universitetssjukhuset. Till vård inom specialiteten neurologi kommer patienterna via två olika kanaler: i brådskande nödsituationer med ambulans utifrån en bedömning av den prehospitala akutvården och i mindre brådskande och icke-brådskande fall med en remiss av den egna läkaren.
 
Om du eller en nära anhörig har neurologiska symtom och du är osäker på när du ska söka hjälp och till vem du ska vända dig för att få en bedömning, kontakta hälsorådgivningen. Telefonnumret till hälsorådgivningen är 09 10023.
 
De vanligaste neurologiska symtomen och sjukdomarna
 
Vanliga neurologiska symtom är huvudvärk, muskelsvaghet, klumpighet, svindel, skakningar och avdomning. Neurologiska sjukdomar kan även orsaka störningar i observationsförmågan, förmågan till logiskt tänkande, produktionen eller förståelsen av tal, identifieringen av saker eller minnesstörningar. De neurologiska symtomen omfattar även anfallsvis uppträdande symtom, såsom vissa synstörningar och anfall av medvetslöshet och kramper.
 
En viktig sjukdomsgrupp inom neurologin är cirkulationsstörningar i hjärnan, dvs. stroke eller hjärninfarkt och hjärnblödning. Dessa sjukdomar ingår i en större grupp av hjärt- och kärlsjukdomar som finländarna har större anlag att insjukna i på grund av ärftliga orsaker och livsstil. Cirkulationsstörningar i hjärnan orsakar ofta bestående symtom som begränsar funktionsförmågan, till exempel förlamningar och oförmåga att tala. Därför är effektivt förebyggande, prehospital akutvård och rehabilitering ytterst viktiga.
 
Andra vanliga långvariga sjukdomar inom det neurologiska området är bl.a. migrän och epilepsi. Multipel skleros, dvs. MS-sjukdom, är den vanligaste neurologiska autoimmuna sjukdomen. Med stigande ålder blir rörelsesjukdomar såsom Parkinsons sjukdom och demenssjukdomar såsom Alzheimers sjukdom vanligare. Sviterna av olika slags allvarliga hjärnskador orsakar långvariga neurologiska olägenheter.
 
Specialiteten neurologi omfattar dessutom en mängd mer sällsynta sjukdomsgrupper, bl.a. ärftliga muskelsjukdomar och olika typer av autoimmuna sjukdomar och degenerativa sjukdomar.
 

 

 Vårdställen

 
 

 Länkar

 
 

 Sök mera i Terveyskirjasto

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta