Hjärtsjukdomar

Till HUCS Hjärt- och lungcentrum har man koncentrerat undersökning och behandling av svåra medfödda hjärtfel och andra sällsynta hjärtsjukdomar hos vuxna från hela landet. ​HUCS Hjärt- och lungcentrum fungerar som ett nationellt hjärttransplantationscentrum.

Inom specialiteten Hjärtkirurgi undersöks och behandlas sjukdomar i hjärtat. Inom HNS har de diagnostiska undersökningarna och operationerna inom hjärtkirurgi för vuxna patienter koncentrerats till HUCS Hjärt- och lungcentrum, som finns i Mejlans tornsjukhuset.

På HUCS utförs årligen mer än 1 100 operationer inom specialiteten hjärtkirurgi, såsom krans-kärlsoperationer, klaffoperationer, hjärt- och lungtransplantationer samt stora operationer av bröst-aortan och kombinationer av dessa. Årligen görs dessutom 400–500 mindre ingrepp som rör hjärtsjukdomar.