Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet

09 471 977

eller 09 4711 (via växel)

Giftinformationscentralen är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Centralen besvarar frågor gällande vård av akuta förgiftningar samt svarar på förfrågningar i förebyggande syfte.

Centralen betjänar både hälsovården och allmänheten. Dessutom fungerar centralen som informationskälla för media och myndigheter på vardagarna klockan 8.30 - 15. På centralen vårdas inte patienter och giftanalyser utförs inte.

Giftinformationscentralen kan inte ge allmän läkemedels- eller livsmedelsrådgivning eller rådgivning kring behandling av sjukdomar, allergier eller förgiftningar hos djur.​​​​​​​​​​​​​​​

Vasen
Oikea
 

 Välja en lämplig expert

 
  •  Apoteken ger allmän läkemedelsrådgivning.
  • Vid förgiftningar hos djur hjälper den jourhavande kommunal- eller stadsveterinären.
  • I frågor kring bett och stick av giftfria djur samt allergier, anvisningar om behandling av sjukdomar och allmän hälsorådgivning hjälper hälsorådgivningstelefonen på den egna hemorten, den egna hälsovårdscentralen eller någon annan jourhavande enhet.
  • Vid akut matförgiftning får man hjälp vid den egna hälsovårdscentralen eller någon annan jourhavande enhet.
  • Allmän information om livsmedel ges av kommunens livsmedelsmyndighet.
  • Information om fosterskador som orsakas av läkemedel eller andra yttre faktorer ges av Teratologisk information.  
 

 Länkar

 

logo.jpg

 

Teratologisk information- Läkemedelsrådgivning för mammor


 


Svenska Giftinformationcentralen har information om giftsvampar​ på 29 olika språk

Sic! 2/16: Kamala luonto – kasvien ja sienten aiheuttamat akuutit myrkytykset​​​

Sök information om förgiftningar