Förlossningar

På sjukhusen inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt föds årligen ungefär 18 000 barn. Nästan var tredje finländare föds inom HNS.

Inom HNS kan man föda på fyra sjukhus. Hyvinge, Esbo och Lojo sjukhus samt på Kvinnokliniken. Dessutom har Borgå, Jorv och Raseborgs sjukhus mödrapoliklinikverksamhet, bl.a. ultraljudsscreeningar.

Vården av föderskor genomförs utifrån ett familjeinriktat och babyvänligt tankesätt som utgår från föderskans önskningar med hjälp av moderna övervakningsapparater.

På babyresa - Guiden för blivande mammor - I webguiden har vi sammanställt information om hur det är att föda barn på HNS förlossningssjukhus.

Vasen palsta
Oikea palsta