Teratologisk information

Öppet vardagar kl 9-12

tel. 09 4717 6500
 
(lokalsamtalsavgift)
 
Teratologisk information ger råd om läkemedel som kan användas under graviditet och amning. Du kan kontakta oss redan i planeringsskedet av graviditeten.
Då vi inte har öppet ta kontakt med din egen rådgivning eller mödravårdspolikliniken. Vi tar inte direkt ställning till mammans behandling, men rådger i risker beträffande läkemedelanvändning och andra exponeringar under graviditeten. I frågor angående exponeringar på arbetsplatsen, kontakta din egen arbetsplatshälsovård.

vasen
oikea