Invärtesmedicin

Specialiteten invärtesmedicin har delats upp i nio självständiga specialiteter:

 

Utöver dessa omfattar gruppen specialiteter inom invärtesmedicin även lungsjukdomar, allergologi samt hud- och könssjukdomar.

Specialiteterna inom invärtesmedicin svarar vid HUCS för undersökningen och vården av patienter i behov av specialsjukvård i jouren och på vårdavdelningarna och poliklinikerna.