Cancer

HUCS Cancercentrum är Finlands största cancerbehandlingscentrum, vars expertis är internationellt högt ansedd. Vid Kliniken för cancersjukdomar får patienterna individuell vård, vars kvalitet garanteras av både förstklassig kompetens och modern spetsteknik.
 
HUCS Klinik för cancersjukdomar ansvarar för den onkologiska behandlingen (annan än operativ behandling) inom hela HNS-området. Förutom Helsingfors och Nyland vårdas även patienter som kräver specialkompetens från övriga Finland. Undersökningarna, behandlingsplanerna och strålbehandlingen genomförs huvudsakligen vid Mejlans klinik. De operativa behandlingarna utförs däremot vid olika kirurgiska enheter.


HUCS Cancercentret är det första nordiska cancercentret som har genomgått den europeiska cancerorganisationen OECI:s ackreditering och har uppnått högsta möjliga status - Comprehensive Cancer Center.

 

 

 

 Vårdställen

 
 

 Forskning

 
 

 Patienttillfreds-ställelse maj 2018

 
Totalvärdering av vårdperioden: 4,95/5,0

Rekommendationsindex: 100/100

Ge respons