Cancer

HUCS Cancercentrum är Finlands största cancerbehandlingscentrum, vars expertis är internationellt högt ansedd. Vid Kliniken för cancersjukdomar får patienterna individuell vård, vars kvalitet garanteras av både förstklassig kompetens och modern spetsteknik.
 
Vid Cancercentrumet vårdas cirka 13.000 patienter varje år. Antalet anställda på kliniken är cirka 240, av vilka över 50 är specialister och läkare som specialiserar sig på cancersjukdomar. Varje dag får cirka 500 patienter cancerbehandling på poliklinikerna, vårdavdelningarna och strålbehandlingsavdelningarna. Vid kliniken finns förutom dessa avdelningar ett laboratorium, HNS Bilddiagnostiks röntgen enhet, en undersökningsenhet, en enhet för palliativ vård och en psykosocial enhet. Kliniken genomför all strålbehandling samt närmare 90 procent av cytostatikabehandlingarna inom HNS-området.
 
 

 Vårdställen

 
 

 Forskning

 
 

 Patienttillfreds-ställelse september 2017

 
Totalvärdering av vårdperioden: 4,96/5,0

Rekommendationsindex: 100/100

Ge respons